Debates - Otrdiena, gada jūnijs

Simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem, Informācijas aģentūra | Ziņas. Versijas. Viedokļi. | Lapa 23

Vladimír Maňka, referents. Ir precīzāk definētas kompetences. Eiropas Parlamentam ir lielāka vara, un Eiropas Savienība ir uzlabojusi savu stāvokli gan ārlietu, gan iekšlietu jomā. Pirmo reizi demokrātijas vēsturē vairāku valstu pilsoņiem ir tiesības ietekmēt notikumus starpvalstiskā līmenī. Ņemot vērā Eiropas lielumu un daudzveidību, mums jārūpējas, lai visiem pilsoņiem, arī tiem, kuri nav ļoti turīgi un nav iesaistīti lielās vispāratzītās organizācijās, būtu iespēja izmantot visus demokrātiskos līdzekļus.

Šo demokrātisko līdzekļu izmantošana nedrīkst būt atkarīga no tā, vai cilvēkam pieder apjomīgi finanšu resursi. Lisabonas līguma stāšanās spēkā īpaši ietekmē vairākas Eiropas Savienības iestādes finansiālā ziņā. Tādēļ pēc sākotnējā Pēc tam kad saņēmām pieprasījumus par papildu resursiem, mēs darījām visu iespējamo, lai atrastu rezerves un attiecīgi sadalītu esošos resursus.

Lisabonas līgums tieši vai netieši ietekmē visus Eiropas Parlamenta dienestus. Eiropas Parlamenta budžeta grozījums, par kuru mēs šodien debatējam, nodrošinās papildu finansiālos resursus un cilvēkresursus, lai Parlaments savu jauno lomu koplēmuma procedūrā varētu pildīt līdzvērtīgi ar Padomi.

Eiropas Parlamenta budžeta grozījuma neto finansiālā ietekme ir mazāka par sākotnējo budžeta resursu pieprasījumu. Vēl vairāk resursu pieprasījumu apjoms samazinājās laika ietekmē, jo mēs budžetu apstiprinājām mēnesi vēlāk, nekā sākotnēji tika plānots.

Vairums uzņēmumu un iestāžu ne tikai Eiropā, bet visā simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem izmanto globālo ekonomikas krīzi, lai uzlabotu savu efektivitāti un konkurētspēju. Tas ir mūsu — Eiropas Parlamenta — un tāpat arī citu Eiropas Savienības iestāžu uzdevums.

Avīzītes nopelna naudu tiešsaistē

Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra ziņā tagad ir turpmāki taupības un efektivitātes uzlabošanas pasākumi — un ne tikai šim gadam. Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta un drošības dienesta struktūras detalizēts funkcionālais audits, par simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem veikšanu mēs vienojāmies decembrī, pieņemot budžetu, var sniegt ievērojamus un ilgtspējīgus ietaupījumus arī nākamajos budžeta periodos.

Helga Trüpel, referente. Parlamenta budžets Tas nozīmē, ka Parlamentam ir plašākas pilnvaras, mums ir vairāk pienākumu, mums ir lielāka atbildība, mums ir simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem likumdošanas funkcijas — citiem vārdiem sakot, mums nepieciešama lielāka darba jauda, un tas nozīmē, ka mums nepieciešams lielāks budžets.

Vienlaikus — un man tas ir ļoti svarīgi — mums jāapzinās, ka mēs piedzīvojam ekonomikas un finanšu krīzi un eiro stabilitātes krīzi. Vācija budžeta deficīta samazināšanas pasākumus sāks īstenot Tādēļ šajos ekonomikai tik grūtajos apstākļos mums pret Parlamenta budžeta palielinājumu ir jāizturas ar ļoti lielu atbildību. Kā ziņojuma sagatavotāja par Divdesmit procenti Parlamenta budžetam, pamatojoties uz kā nopelnīt naudu ar smadzenēm budžetu, bija augšējā robeža, kas, iestādēm vienojoties, tika noteikta Tomēr Budžeta komitejas locekļu vairākums uzskata, ka šāds apjoms Mēs esam vienisprātis par to, ka mums nepieciešams lielāks darbinieku skaits paplašināšanās īstenošanai, bibliotēkai, informācijas tehnoloģijām un pētniecībai, ka skaidrāk jānosaka vides aizsardzības prioritāte šeit Parlamentā un ka būtu ļoti labi, ja Strasbūrā būtu pieejams lielāks skaits divriteņu, lai nevajadzētu tik bieži izmantot transporta dienesta pakalpojumus.

Par ko tad ir domstarpības? Pastāv atšķirīgi viedokļi, vai Atkārtoju — palīgiem, nevis šā Parlamenta deputātiem. Kopā tie būtu EUR 13,2 miljoni.

simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem atsauksmes par bināro opciju q opton

Komitejas vairākums simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem par šā palīgiem domātā palielinājuma paturēšanu rezervē, ņemot vērā argumentu, ka jautājums ir rūpīgāk jāizvērtē un lēmums jāpieņem vēlāk šajā gadā. Es vēlos paskaidrot Zaļo nostāju šajā jautājumā, simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem, mums ir jāņem vērā vispārējā parādu problēma, un tādēļ mana grupa uzskata, ka mums ir jāatsakās no šā EUR palielinājuma līdz nākamajam gadam.

Šobrīd mums nav jāmaina Deputātu nolikums — tā vietā mums būtu simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem, dodoties īsākos braucienos, retāk lidot biznesa klasē, lai, kā mēs atkārtoti aicinām politiskā līmenī, vides aizsardzību patiešām īstenotu gan savā uzvedībā, gan Parlamentā.

Mēs vēlētos sagaidīt simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem finansētu braukšanas karti vietējam sabiedriskajam transportam, citiem vārdiem sakot, mēs vēlamies pierādīt, ka rīkojamies atbildīgi gan finanšu, gan vides politikas jomā.

Eiropas Tautas partijas grupa Kristīgie demokrāti atbalsta stingru, pārredzamu un ilgtspējīgu budžetu. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam vadības paveikto, nosakot mainīgos un nemainīgos izdevumus, un to, ka ir iesniegta simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem termiņa stratēģija nekustamā īpašuma politikas jomā.

Tomēr mēs uzskatām, ka šos dokumentus nākotnē ir iespējams uzlabot, un vēlamies atgādināt, ka mēs atbalstām ilgtermiņa stratēģiju nekustamā īpašuma jomā. Mums ir vērienīgi mērķi attiecībā uz budžeta stingrību, tādēļ mēs vēlamies, lai tiktu sākts darbs saistībā ar nulles budžetu, kurā katrs izmaksu postenis būtu pamatots ar dokumentiem. Tāpat mēs arī ierosinām strādāt, lai veiktu izmaksu un ieguvumu analīzi mainīgajiem izdevumiem. Mēs uzskatām, ka attiecībā uz tiem pastāv iespēja ietaupīt, un tādēļ mēs atbalstām — tik tiešām, mēs paši to ierosinām — samazinājumus vairākos budžeta posteņos.

Instagram peļņas piemērs pasaulē Banderolka pelna naudu Tagad viņš atzīst, ka, ja viņš pēc tam tika jautāts, kā viņa bizness izskatīsies pēc pieciem gadiem, viņš nevarēja pateikt neko.

Izcilība likumdošanā ir Parlamenta galvenais mērķis. Mēs visi zinām, ka atbilstošu tiesību aktu neesības vai sliktu tiesību aktu sekas vienmēr ir lielas izmaksas — izmaksas, kuras galu galā vienmēr nākas segt Eiropas sabiedrībai. Lai sasniegtu izcilību likumdošanā, ņemot vērā jaunās pilnvaras, kas ir Lisabonas līguma stāšanās spēkā rezultāts, mēs atbalstām iespēju pieņemt darbā jaunus darbiniekus un mēs vēlamies, lai tie būtu kvalificēti darbinieki, patiesībā mēs pieprasām, lai viņi tādi būtu.

Es arī vēlos atgādināt, ka mums pievienosies 18 jauni deputāti un ka arī viņiem ir jābūt iespējai pilnvērtīgi īstenot savas pilnvaras.

Banderolka pelna naudu

Laiks, kurā mēs dzīvojam, no mums prasa ļoti daudz, un Eiropas iestādēm ir būtiska loma, izšķiroša loma, kurā tās nedrīkst ciest neveiksmi, un tādēļ to rīcībā ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem. Mēs ļoti labi apzināmies, ka ap budžeta jautājumiem vienmēr var radīt biezu populisma un demagoģijas mākoni, un mēs norobežojamies no šādas rīcības. Ir pat tādi cilvēki, kuri dod mājienus, ka tiek palielinātas deputātu piemaksas, kas nav taisnība.

Patiesībā mēs cenšamies nodrošināt Parlamentam pietiekami lielus līdzekļus, lai pret to izturētos ar cieņu, ko mēs visi aizstāvam, un lai tas spētu sasniegt mērķi, kuru no mums sagaida — patiesībā pieprasa — Eiropas sabiedrība, proti, izcilību likumdošanā.

Diskusijas par savu budžetu vienmēr ir strīdīgs jautājums, un to mēs piedzīvojām mūsu diskusijās gan par budžeta grozījumu, gan mūsu budžetu Tomēr esmu gandarīts, ka vairums jautājumu par Manuprāt, Budžeta komitejas un Prezidija starpā šobrīd vairs ir palikušas pavisam nelielas domstarpības, izņemot trīs vai varbūt četrus jautājumus. Otrs jautājums ir par rezervi ēkām un vēl viens — par otras EUR ikmēneša piemaksas piešķiršanu katram deputātam palīgu piemaksām. Šie divi Simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem piešķīrumi katram deputātam ir strīdīgs jautājums, un tas būtu sarežģīts jebkuros laikos, bet, protams, vēl strīdīgāks tas ir ekonomiski grūtā periodā.

Tā tas ir pat par spīti tam, ka mēs visi apzināmies — Lisabonas līgums mums piešķir lielākus pienākumus. Tieši tādēļ ir panākta kompromisa vienošanās otrajam EUR piešķīrumam paredzēto finansējumu paturēt rezervē, kur tas paliks līdz brīdim, kamēr tiks aprēķinātas pilnas šā priekšlikuma izmaksas.

Manuprāt, vēl viens strīdīgs un neatrisināts jautājums ir piemaksa deputātiem, kas ieņem noteiktus amatus Parlamentā. Šajā jautājumā tika panākts kompromiss — samazināt deputātiem, kas ieņem noteiktus amatus Parlamentā, piešķirto summu no EUR 1,2 miljoniem uz EURun, protams, ikvienam pieprasījumam ir jābūt dokumentēti pamatotam ar kvīti. Manuprāt, šis ir svarīgs princips, un mēs visi vēlētos to atbalstīt.

Iespējas pilns kurss profesionāļiem vīnogulāju simon

Kolēģi paši izlems, vai šie divi kompromisi viņiem ir pieņemami vai nav. Tomēr mūsu diskusijās par Tas ir apsveicami, bet es domāju, ka turpmāk mums nāksies taupīt daudz vairāk.

simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem binārās opcijas ar minimālo depozītu 10

Es ceru, ka nākotnē Prezidijs sniegs ieteikumus un priekšlikumus ne tikai saistībā ar līdzekļu izlietojumu, bet arī saistībā ar veidiem, kā turpmāk ietaupīt līdzekļus, veicinot efektivitāti.

Es gribētu cerēt, ka šie taupības pasākumi paredzēs izmaiņas mūsu darba organizācijā, nevis tikai pieejamā finansējuma apcirpšanu. Ja Prezidijs turpmāk patiešām nāks klajā — un es ceru, ka tā tas notiks, — ar priekšlikumiem, kas paredzēs līdzekļu taupīšanu, uzlabojot efektivitāti, manuprāt, ir svarīgi tos apspriest ar deputātiem jau agrīnā stadijā.

Tādējādi Eiropas Parlamentam būs iespēja veidot budžetu, arī noteikt savas prioritātes un pašiem noteikt jomas, kurās būtu taupāmi līdzekļi, bet, kamēr tas īstenosies, mums ir jāturpina strādāt, lai mūsu Mums ir bijušas interesantas debates par Parlamenta budžetu šim un nākamajam gadam.

Vispirms es vēlos īpaši pateikties Trüpel kundzei, kura ir paveikusi lielu darbu saistībā ar nākamā gada budžeta sagatavošanu. Iespējams, budžets ir sabalansētāks, nekā sākotnēji tika plānots. Lisabonas līgums Eiropas Parlamentam izvirza jaunas prasības, un, ņemot to vērā, ir gluži loģiski, ka Parlaments sagaida zināmu izmaksu pieaugumu, jo pieaugs mūsu aktivitāte. Tajā pašā laikā vienkārši pārsteidzošs ir fakts, ka mēs absolūti neesam spējuši reorganizēt mūsu pašu darbību, lai spētu jaunās prasības pildīt.

Šī ir joma, kurā mums jāpilnveidojas.

Dragutin Mate, Padomes priekšsēdētājs. Vispirms ir ļoti skaidri jāpaziņo, ka šodien šeit mēs runājam par Atgriešanās direktīvu, mēs runājam par nelikumīgo migrāciju, mēs nerunājam par patvērumu vai par patvēruma procedūrām. Starp šīm divām lietām ir ļoti liela atšķirība. Direktīva par patvērumu ir spēkā kopš Šodien mēs mēģinām iet soli uz priekšu.

Mēs, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas deputāti, kritiski izturējāmies pret Prezidija sākotnēji ierosināto izmaksu palielinājumu, kas patiesībā patlaban, kā jau tika minēts, ir daļēji samazināts. Tomēr es vēlos sacīt, ka ALDE grupa neatbalsta simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem un nebalsos par — turpmāku ikmēneša piemaksas palielinājumu katram deputātam par EURlai viņi varētu pieņemt darbā jaunus palīgus.

Mēs arī neatbalstām ideju komiteju priekšsēdētājiem piešķirt piemaksu reprezentācijas izdevumiem.

simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem attiecībā uz iespējām tad

Ir skaidri redzams, ka divas lielās politiskās grupas šajā jautājumā ir atradušas kopēju viedokli, tomēr mēs, ALDE grupas deputāti, šajā plenārsēžu zālē cīnīsimies par saviem uzskatiem. Ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Parlaments parāda, ka mēs patiešām esam ieinteresēti to izmaksu līmenī, kuras mēs palielinām. Es īsti nespēju saprast šeit iepriekš izskanējušos apgalvojumus, kuros tika pausts, ka jautājums nav vis par izmaksu pieaugumu, bet gan drīzāk par spēju kā nākas veikt savus pienākumus.

Kontekstuālās reklāmas aģentūra kā savs bizness. Peļņa internetā par kontekstuālo reklāmu Avīzītes nopelna naudu tiešsaistē Ir vairāki interneta uzņēmumi, kas piedāvā šādus pakalpojumu — aizdot naudu cilvēkiem vai uzņēmumiem un saņemt par to procentu maksājumus. Šis ir ļoti labs pasīvo ienākumu avots! Apskatiet arī iespēju investēt nekustamo īpašumu projektos BulkEstate platformā.

Jautājums nebūt nav par to. Tas ir tikai jautājums par izmaksu pieaugumu.

simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem bitkoina aprēķins

Turklāt ir vērts paturēt prātā — jo lielāks būs Parlamentā nodarbināto palīgu skaits, jo lielākas būs mūsu prasības attiecībā uz ēkām, un ilgtermiņā tas kļūs par ļoti dārgu pasākumu. Mēs, ALDE grupas deputāti, ļoti kritiski izturamies pret dažiem no šiem priekšlikumiem un attiecīgi Parlamentā arī balsosim, kad būs pienācis balsošanas laiks.

Es patiešām uzskatu, ka pašreizējai diskusijai par Šajā ziņā es viņam absolūti nepiekrītu. Es nedomāju, ka populisms ir kopīga nonākšana pie izsvērta secinājuma, ka, ņemot vērā daudzos taupības pasākumus, kādus mēs pieprasām no citām valstīm, arī mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā mēs Parlamentā varam rīkoties disciplinēti.

Gluži pretēji — es uzskatu, ka pašreizējos apstākļos tieši tāda ir Eiropas Parlamenta politiskā atbildība. Saistībā ar samazinājumiem, kādi tiek pieprasīti no Grieķijas un valstu budžetiem kopumā, mums ir jābūt drosmei, no vienas puses, apstiprināt budžeta palielinājumu tur, kur mums tas patiešām ir nepieciešams atbildīgai sava darba veikšanai, un tomēr vienlaikus atrast robežu, pie kuras mēs sakām — pašreizējos apstākļos arī mums ir nepieciešami atsevišķi ierobežojumi, jo tāda gluži vienkārši ir politiskā situācija.

Lajos Bokros, ECR grupas vārdā. Lielbritānijā jaunā valdība jau ir norādījusi, ka šogad būs jāveic apjomīga finanšu resursu taupīšana.

simonu vīnogulāju iespējas pabeigt kursu profesionāļiem opciju korekcija

Vai kāds šajā Parlamentā uzskata, ka tieši šobrīd ir īstais laiks, lai Eiropas Parlaments tērētu vairāk naudas vispār jebkam — palielinātu tēriņus, palielinātu darbinieku skaitu politiskajās grupās, bibliotēkā, komitejās, informācijas tehnoloģiju jomā un pieliktu vēl EUR palīgu piemaksām? Mēs apspriežam otro EUR piešķīrumu, bet es uzskatu, ka pat pirmais ir pilnīgi lieks. Šeit nedrīkst būt jautājums, vai otro piešķīrumu paturēt rezervē, mums ir jāatceļ abi, jo šobrīd tiem nav īstais laiks.

Mēs visi labi apzināmies, ka paplašināsies mūsu pilnvaras, tomēr plašākas pilnvaras automātiski nenozīmē lielākus tēriņus. Tas nozīmē efektīvāku līdzekļu izlietojumu, lielāku atbildību un lielāku pienākuma apziņu. Es pilnīgi piekrītu Trüpel kundzei, ka pastāv iespējas ietaupīt vairāk.

Mums nav nepieciešams autoparks šeit, Strasbūrā. Mēs varam par velti izmantot sabiedrisko transportu. Es ik dienas braucu ar tramvaju. Lai ietaupītu, mēs biznesa klases biļešu vietā varam iegādāties ekonomiskās klases biļetes.

Piemēram, es, palielināt opciju kontu šeit no Budapeštas, principā nekad nelidoju biznesa klasē. Un, lai gan kopumā Prezidija un Budžeta komitejas diskusija šajā jautājumā bija ļoti noderīga, es uzskatu, ka pastāv vēl ārkārtīgi daudzas līdzekļu ietaupīšanas iespējas.