Atpakaļceļš

Papildu ienākumi 2022. gadā.

Saturs

  Finanšu ministrijas ziņa, publicēta Līdz Attiecīgi līdz Ar Pievienotās vērtības nodoklis Ar Tādējādi ir veikti grozījumi Papildu ienākumi 2022.

  papildu ienākumi 2022. gadā

  gadā vērtības nodokļa likumā, ar kuriem PVN piemērošana ir atrunāta maksai par atkārtoti lietojamu dzēriena iepakojumu, nevis depozīta maksai. Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka maksa par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu netiks iekļauta pārdodamās preces ar PVN apliekamajā vērtībā. Tomēr, iesniedzot deklarāciju par taksācijas gadu, ir jākoriģē piegādātās preces ar PVN apliekamo vērtību par iepriekšējā gadā nesaņemtā dzēriena iepakojuma vērtību, kā rezultātā jāiemaksā valsts budžetā aprēķinātā PVN summa.

  papildu ienākumi 2022. gadā

  Depozīta maksai Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējums nav piemērojams. Grāmatvedības joma Ar Ar likuma grozījumiem: vidējām un lielām sabiedrībām noteikts pienākums finanšu pārskata pielikumā sniegt arī detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izmaksām attiecināms uz gada pārskatiem sākot ar Minētie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Grāmatvedības likumu, ir piemērojami līdz jauno noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz

  papildu ienākumi 2022. gadā