Kredītu procentu likmes | Luminor

Opciju procentu likmes

Saturs

    opciju procentu likmes opciju stratēģija zigzaga

    Luminor Markets Luminor Markets Luminor Markets piedāvā plaša spektra finanšu instrumentus un individuālus risinājumus uzņēmuma finanšu risku vadības īstenošanai: valūtu kursu riska, procentu likmju riska un izejvielu cenu riska vadībā Valūtu kursu riska vadība Ja tavam uzņēmumam ir ienākumi, izdevumi, opciju procentu likmes vai aktīvi ārvalstu valūtās, Luminor Markets piedāvā plašu valūtas riska pārvaldības produktu klāstu, lai finanšu tirgus svārstību gadījumā tavs uzņēmums tiktu pasargāts no būtiskiem un negaidītiem opciju procentu likmes.

    Tādi procentu likmju riska vadības produkti, kā procentu likmju swap un procentu likmju cap, ir piemēroti uzņēmumiem, kuri savlaicīgi vēlas zināt procentu izdevumus un nodrošināties pret iespējamo procentu likmju kāpumu. Uzzini vairāk Izejvielu cenu riska vadība Ja tavs uzņēmums ir pakļauts izejvielu cenu riskam, Luminor Markets piedāvā elastīgus risinājumus aizsardzībai pret cenu svārstībām tirgū.

    opciju procentu likmes vienkārši naudas pelnīšanas padomi

    Izejvielu riska vadības produkti, piemēram, swap darījumi, epl opcija tev palīdzēt samazināt uzņēmuma atkarību no dažādu izejvielu cenām. Piedāvājums iekļauj, bet neaprobežojas ar naftas cenām, elektrības cenām, dārgmetālu un bāzes metālu cenām.