opcija | Tēzaurs

Opciju firma, Kursu katalogs: Vērtspapīru tirgus dalībnieku stratēģijas modelēšana

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs Studiju priekšmeta uzdevums ir dot studentiem zināšanas un praktiskas iemaņas, kuras vajadzīgas, darbojoties finanšu tirgos.

Priekšmeta apguve attīstīs kompetences: novērtēt un salīdzināt dažādus finanšu instrumentus, kurus izmanto vērtspapīru tirgus dalībnieki.

opciju firma

Tiks apkopotas un sistematizētas zināšanas par teorijām un praktiskiem paņēmieniem, lai spētu veidot un pārvaldīt vienkāršākos vērtspapīru portfeļus. Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Spēj parādīt izpratni par vērtspapīru tirgus funkcionēšanas principiem un par svarīgākajiem vērtspapīriem.

Saprot galvenos likumus, pēc kuriem notiek operācijas ar kuponu un bezkuponu obligācijām.

opciju firma

Saprot kombinēto obligāciju un riska aktīvu veidošanas un novērtēšanas principus un spēj opciju firma attiecīgo programmatūru. Spēj izmantot Bleka-Šoulsa modeli opcijas prēmijas novērtēšanai.

opciju firma

Saprot naudas plūsmas vadīšanas principus izmantojot opciju stratēģijas. Saprot līdzsvara kapitāla tirgū būtību un spēj noteikt firmas līdzsvara cenu.

Vì sao triệu chứng của Omicron không giống các biến thể khác

Saprot viena indeksa modeļu veidošanas principus un spēj novērtēt firmas "beta" koeficientu. Ir iepazinies ar risku vadīšanas analītiskajām opciju firma un spēj tās izmantot. Priekšzināšanas Augstākā matemātika pamatkursa apjomā, finanšu matemātika Studiju kursa plānojums.

opciju firma