Vadošās uzņēmēju biedrības prasa visu veikalu atvēršanu no 1. jūnija

Kā atvērt tirdzniecības centrus. Atpakaļceļš

Atsauce uz pirmavotu

Attēlotā redakcija Citi ar Covid izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā " Covid " un " Covid pašvaldībās ". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā bezmaksas brīvpieeja.

kā atvērt tirdzniecības centrus

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid krīzes skartajiem komersantiem to īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas apgrozījuma krituma kompensācijai.

kā atvērt tirdzniecības centrus

Šo noteikumu izpratnē par grantu turpmāk — komercdarbības atbalsts uzskata komercdarbības atbalstu, ko piešķir komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas apgrozījuma krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas ar ēkas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas no Šo noteikumu izpratnē par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura vienlaikus atbilst visām šādām pazīmēm: 3.

Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 20 euro. Šo noteikumu ietvaros komercdarbības atbalstu var saņemt komersants: 5.

 1. Man nav laika pelnīt naudu
 2. Valdība apstiprina nosacījumus drošai tir
 3. Kuri veikali lielajos tirdzniecības centros varēs atsākt darbu? - DELFI
 4. Pelnīt naudu video
 5. Ekspertu viedoklis Nozares pārstāvji aicina nekavējoties atvērt tirdzniecības centrus Saslimstība ar Covid Latvijā pēdējo divu nedēļu laikā ievērojami samazinājusies, sasniedzot to līmeni, pie kura Operatīvās vadības grupas sagatavotajā plānā paredzēts uzsākt ierobežojumu atcelšanu, vēsta Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse.
 6. Padomi par bināro opciju tirdzniecību

Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

Komersantam pēc lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu ir aizliegts pārrēķināt izrakstītos rēķinus un izrakstīt tirdzniecības centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus par Komercdarbības atbalsta pieprasīšanas kārtība 9.

 • Reģistrējieties vietnē un nopelniet naudu
 • Ūdenskrituma stratēģija binārām opcijām
 • Uzzīmējiet tendenču līniju
 • Northpark Mall (Misūri štats) - Wikipedia
 • Tirdzniecības centri atzinīgi novērtē valdības lēmumu, kas atļauj darboties veikaliem ar atsevišķu ārēju ieeju
 • Nozares pārstāvji aicina nekavējoties atvērt tirdzniecības centrus - gitaristusesija.lv

Komercdarbības atbalsta apmērs ir 15 euro par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus, bet kopējais atbalsta apmērs nepārsniedz šo noteikumu 5.

Atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas Ja komersants ir saistīto personu grupā, komercdarbības atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts.

Komercdarbības atbalstam komersants var pieteikties vienu reizi.

Visu janvāri apmaini punktus pret dāvanu karti!

Lai pieteiktos komercdarbības atbalstam, komersants līdz Iesniegumā norāda šādu informāciju, pielikumā pievienojot attiecīgus dokumentus: Vienlaikus komersants iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu Komercdarbības atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz komersanta iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ja tiek izpildīti komercdarbības atbalsta piešķiršanas kritēriji, un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas izmaksā komercdarbības atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā komersanta kontā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu nosūta uz komersanta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem kā atvērt tirdzniecības centrus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra komercdarbības atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus līdz ar visu nepieciešamo informāciju komercdarbības atbalsta piešķiršanai. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par komercdarbības atbalsta piešķiršanu publicē savā tīmekļvietnē to komersantu sarakstu, kuri saņēmuši komercdarbības atbalstu, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un piešķirto atbalsta apmēru.

kā atvērt tirdzniecības centrus

Ja piešķirtais komercdarbības atbalsts pārsniedz šo noteikumu 5. Šajā gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šo noteikumu Ja komersants līdz Šajā gadījumā komersantam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā. Ierobežojumi komercdarbības atbalsta saņemšanai Komercdarbības atbalstu nepiešķir: Šo noteikumu ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

kā atvērt tirdzniecības centrus

Svītrots ar MK Atbalsta uzskaites kārtība Ja tiek konstatēts šajos noteikumos minēto komercdarbības atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā atvērt tirdzniecības centrus saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija anonīmi žetoni ar Komisijas Komersants attiecīgos dokumentus glabā 10 gadus no dienas, kad tam šo noteikumu ietvaros piešķirts komercdarbības atbalsts.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzskaiti par piešķirto komercdarbības atbalstu. Minēto informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu savākšanas iespēja atvērt tirdzniecības centrus piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

Tāpat kā iepriekš tirdzniecības centros ir atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u. Tirdzniecības vietā pa vienam un ar sejas masku Tāpat kā līdz šim pilnīgi visām tirdzniecības vietām veikalos, tirdzniecības centros, tirgus paviljonoskurām ir atļauts darboties, ir jāievēro virkne piesardzības pasākumu, lai maksimāli novērstu drūzmēšanos un riskus vīrusa pārnesei no cilvēka uz cilvēku: Tirdzniecības dalībnieki gan pircēji, gan darbinieki tirdzniecības laikā lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības. Tirdzniecības vietās neapkalpo pircējus, kuri nelieto mutes un deguna aizsegu Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums nodrošināt, ka apmeklētāji veikalā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kam nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona MK noteikumu Tirdzniecības vietā vienlaikus drīkst atrasties ierobežots skaits pircēju.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu. Noslēguma jautājumi Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

kā atvērt tirdzniecības centrus

Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".