Kā ar mums sazināties | Valsts ieņēmumu dienests

Interneta ienākumu stundas, Mācību līdzeklis

Minimālo mēneša neapliekamo minimumu piemēroja katru mēnesi ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Algas nodokļa grāmatiņu var iesniegt tikai vienā vietā. Tātad minimālo mēneša neapliekamo minimumu piemēroja tikai viens darba devējs darba devēja grāmatvedība.

Mana Ekonomika

Saskaņā ar jauno kārtību visiem strādājošajiem gada neapliekamā minimuma apmērs ir atkarīgs no gada laikā gūtajiem kopējiem ienākumiem. Diferencēto neapliekamo minimumu Jau minētie noteikumi Nr. Ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums bija piemērojams interneta ienākumu stundas nepilnu gadu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēroja proporcionāli laikposmam, par kuru saskaņā interneta ienākumu stundas likumu neapliekamais minimums ir piemērojams.

interneta ienākumu stundas

Arī šādām situācijām MK noteikumos ir formula. Tātad Savukārt gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēroja, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju par Protams, ka par grāmatvedību atbild darba devējs.

Atpakaļceļš

Likuma Par grāmatvedību 2. Arī par grāmatvedības kontroli uzņēmumā atbild uzņēmuma vadītājs.

Tas noteikts Ministru kabineta Uzņēmumā sistemātiski veic grāmatvedības kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudi. Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudes veikšanu un grāmatvedības kontroles sistēmas efektivitātes nodrošināšanu.

Regularitāte un būtība

Savukārt Darba likuma Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot. Taču darba devējam nav pienākuma konsultēt darbinieku par viņa nodokļu saistībām citās darbavietās.

interneta ienākumu stundas

Darbiniekam ir iespēja pārliecināties par to, vai nodokļi par viņu tiek maksāti. Darba devējs katru mēnesi pārskaita par savu darbinieku divu veidu nodokļus: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devēja un darba labākā turbo opciju stratēģija iemaksu daļu ; iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Kā jau minēts, pienākumi un atbildība ir gan darba devējam, gan grāmatvedim.

interneta ienākumu stundas

Taču arī pašam darbiniekam ir pienākumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokli rezumējošā kārtībā budžetā iemaksā nodokļu maksātājs, jo iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs ir darbinieks, nevis darba devējs, kurš nodokli tikai aprēķina, ietur un pārskaita budžetā.

VID var lūgt paskaidrojumu

Ja tiek gūti ienākumi vairākās darbavietās, būtu tikai pašsaprotami, ja cilvēks Valsts ieņēmumu dienestā painteresētos par nodokļiem šajā situācijā.

VID piedāvā vairākas konsultāciju iespējas. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.