Putekļu sūcējs ar hepa filtru vc 3 kärcher

Indikatori atkritumu tvertnes opcijām, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu – gadam

indikatori atkritumu tvertnes opcijām

Noņemiet vāciņu no uzpildes īscaurules un piestipriniet piemērotu ūdens ieplūdes šļūteni. Noskrūvējiet svaigā ūdens tvertnes vāku.

indikatori atkritumu tvertnes opcijām

Darbs ar smidzināšanas ūdeni Smidzināšanas ūdens dozēšanas pogas atrodas blakus stūres ratam. Pārslēdziet svaigā ūdens sūkni Kreisās sānu slotas smidzināšanas ūdens dozēšanas poga Labās sānu slotas smidzināšanas ūdens dozēšanas poga Sūkšanas uzgaļa smidzināšanas ūdens dozēšanas poga Indikatori atkritumu tvertnes opcijām svaigā ūdens sūkni pie slēdža uz roku balstu vadības paneļa.

Lai dozētu ūdens daudzumu, pagrieziet atbilstošās dozēšanas pogas.

indikatori atkritumu tvertnes opcijām

Lielāks ūdens daudzums: grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Mazāks ūdens daudzums: pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.

Nospiediet vismaz 2 sekundes. Izmantojiet vadības paneļa pagriežamo pogu, lai iestatītu nepieciešamo ūdens daudzumu atbilstoši netīrumiem skat. Norāde: Ūdens daudzums vienmēr jāpielāgo piesārņojuma līmenim.

indikatori atkritumu tvertnes opcijām

Pārmērīgs ūdens daudzums noved pie ierīces izplūdes gaisa noplūdes un var kaitēt iekārtas videi Apstipriniet, nospiežot saglabāšanas pogu. Ar centrbēdzes sūkni to nogādā sūkšanas uzgalī.

indikatori atkritumu tvertnes opcijām

Norādījum Sistēmai ir deficīta sensors, kas norāda, ka cirkulējošā ūdens padeve ir pārāk zema. Kad ir sasniegta robežvērtība, sūknis tiek izslēgts centrālajā konsolē nodziest LED. Šajā gadījumā caur sūkšanas uzgaļa ūdens sprauslām ķēdē var atkārtoti ievadīt svaigo ūdeni.

Karcher VC3 Putekļu sūcējs ar HEPA filtru 1

Slaucīšana Informāciju par vadības konsoles darbību un izkārtojumu, lūdzu, skatiet nodaļās par 2 suku vai 3 suku slaucīšanas sistēmu. Slotas piespiešanas spēka pedālis Slotas piespiešanas spēka pedālis Uz īsu brīdi nospiest pedāli: Pilns slotas piespiešanas spēks un palielināts slotas apgriezienu skaits izteiktu netīrumu gadījumā.

Šie jautājumi pamatā tiek risināti Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku Atkritumu pārstrāde Latvijas normatīvajos aktos42 atkritumu pārstrāde ir definēta kā atkritumu reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiālus pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, ietverot organisko materiālu pārstrādi un izņemot atkritumos esošās enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošanu, kuri tiks izmantoti par kurināmo vai izrakto tilpju aizbēršanai. Savukārt atkritumu reģenerācija ir definēta kā jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Turēt pedāli nospiestu: Sūkšanas uzgalis braucot atpakaļgaitā paliek nolaists, netīrumi tiek iesūkti braucot arī atpakaļgaitā.

Pārbaudīt netīrumu tvertnes uzpildes līmeni Laiku pa laikam pārbaudiet netīrumu tvertnes līmeni. Normālu atkritumu gadījumā netīrumu tvertni iztukšojiet, kad tvertne ir gandrīz pilna, vēlākais, kad samazinās iesūkšanas jauda un paliek netīrumi.

indikatori atkritumu tvertnes opcijām

Smagu atkritumu gadījumā displejā var iedegties indikators, kas norāda, ka netīrumu indikatori atkritumu tvertnes opcijām ir pilna svara mērīšanakaut arī netīrumu tvertne nav pilna. Netīrumu tvertnes vāks.