2. ceturksnī IKP pēc ātrā novērtējuma samazinājies par 9,8 %

Ātrais sākums

Darbinieku testēšanai var izmantot ātros a Darbinieku testēšanai var izmantot ātros antigēna testus vai paštestus Lapa tika atjaunota: Ja 10 kilometru rādiusā no darba vietas nav testēšanas punkta, to iespējams organizēt un veikt arī darba vietā gan iesaistot ārstniecības personu, gan paštestu veidā darba devēja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā.

Zīmējam ceļu. Ātrais sākums fonam.

Veselības ministrija VM informē, ka darba pienākumu veikšanai nepieciešamo testēšanu var veikt ar Covid ātrā ātrais sākums testu, kura rezultāts pieejams jau minūšu laikā.

Sazinoties ar testēšanas vietu darbiniekam vai darba devējam ir ātrais sākums, ka nepieciešams ātrais Covid antigēna tests testēšanas sertifikātam darba pienākumu veikšanai. Antigēna testi pieejami vairāk nekā testēšanas punktos un tiek turpināts veidot jaunus.

ātrais sākums

Informācija par testēšanas punktiem pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Gadījumā, ja 10 km attālumā no darba vietas nav testēšanas punkta, kas nodrošina testēšanu: testēšanu organizē darba devējs sadarbībā ar ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu vai ātrais sākums paštestus persona pati veic testēšanu darba devēja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā.

Ja darbinieku kolektīvajā testēšanā tiek iesaistīta ārstniecības iestāde, tad ir iespējams saņemt testēšanas sertifikātu ja ārstniecības iestādei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par šādu sertifikātu izsniegšanu.

ātrais sākums

Ja darba devējs organizē darbinieku testēšanu uz vietas, izmantojot paštestus, tad darbinieku testēšanas rezultāti ir jāreģistrē ar darbinieka parakstu, lai būtu iespējams paštestu veikšanas faktu uzrādīt kontrolējošām iestādēm, jo šādā gadījumā testēšanas sertifikāts netiek izsniegts.

Izmantojot paštestus, ir svarīgi pārliecināties, ka darbiniekiem ir saprotams, kā testi jāveic, un ka darbinieki testus veic pareizi. Jau vēstīts, ka no Ņemot vērā, ka ne visi darbinieki, kuru darbs klātienē ir svarīgs organizācijas darbībai, ir vakcinējušies, uz laiku tiek pieļauts, ka darbinieks var veikt savus darba pienākumus arī ar testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk ātrais sākums pirms 72 stundām, proti tas jāveic ne retāk kā 2 reizes nedēļā.

ātrais sākums

Tomēr jāņem vērā, ka tests nepasargā darbinieku no inficēšanās un šāda pieeja negarantē ātrais sākums. Ierodoties darbā klātienē darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka: viņam nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju klepus, ātrais sākums deguns vai šķaudīšana, paaugstināta ķermeņa ātrais sākums virs 37o, drudzis, galvas vai muskuļu sāpes, sāpes kaklā, garšas vai ožas traucējumi ; viņam nav diagnosticēta inficēšanās ar Covid vai noteikta izolācija; pēdējo 10 dienu laikā nav bijis zināms ciešs kontakts ar Covid inficētām personām vienā mājsaimniecībā, viesos vai darbā u.

ātrais sākums

Gadījumā, ja darbinieks atsakās pildīt apliecinājumu, tādējādi nepildot darba vietā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, nevar tikt pielaists pie darba pienākumu izpildes. Apliecinājuma mērķis ir stiprināt drošības prasību ievērošanu darba vietā. Šī norma neattiecas uz profesijām, kurās ir noteikti īpaši Covid drošības protokoli piemēram, medicīnas darbinieki, kas ikdienā nonāk kontaktā ar inficētajiem.

ātrais sākums

Atsauce uz pirmavotu.