Aktuālitātes

Tirdzniecības ziņas 2022. gads

tirdzniecības ziņas 2022. gads

Šajās tirdzniecība vietās apmeklētāju plūsma pilnībā jānodala no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Visās tirdzniecības vietās iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā.

Christmas Europe, Riga Christmas market winter Riga walking, Xmas - Latvia New Year 2022 music video

Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta. Vienlaikus līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteiktas šādas papildu prasības tirdzniecības centra īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī tirgus pārvaldītājiem: jāieceļ atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā.

Birkas: ielu tirdzniecība Sākot ar jauno gadu, Liepājas pašvaldība sāks pieņemt iesniegumus atļaujas saņemšanai Nākamajā sezonā parku zonā tiks mainīta pieteikšanās kārtība — par katru tirdzniecības vietu gada sākumā tiks rīkota nomas tiesību izsole, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. Iesniegumus kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pašvaldība aicina iesniegumus kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem atļaujas saņemšanai iesniegt elektroniski, izmantojot e-adresi vai nosūtot uz e-pastu: pasts liepaja.

Informāciju par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā; jānodrošina, ka tirdzniecības centrā vai slēgta tipa tirgus paviljonā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Tirdzniecības centrā maksimāli tirdzniecības ziņas 2022.

tirdzniecības ziņas 2022. gads

gads apmeklētāju skaitu nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu; jāizvieto informācija par tirdzniecības centra vai tirgus paviljona kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformāciju; ja tirdzniecības centra kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7 m2, jānodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta; jāorganizē epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīga nodalīšana no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem.

Attālināti distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana iekštelpās tirdzniecības vietās, kas strādā epidemioloģiski nedrošā vidē, jāorganizē, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju no ārtelpas, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām.

tirdzniecības ziņas 2022. gads

Tirdzniecībai noteiktās prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās cietuma veikaliem. Detalizēti ar nosacījumiem tirdzniecības nozares darbībai var iepazīties Ministru kabineta rīkojumā BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.