Nasdaq Baltijas vērtspapīru tirgusNasdaq Baltic

Tirdzniecības tirgos. Ielu tirdzniecība | Rīgas valstspilsētas pašvaldība

tirdzniecības tirgos

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Latvijas Republikas Ministru kabinets Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos lietotie termini: 1. Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus; 1.

Tirgus teritorijā ir tirgus paviljoni, kioski, novietnes un citi slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, nojumes, tirdzniecības galdi letes vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, tirdzniecības tirgos arī brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem; 1.

Noteikumi par tirdzniecību Latvijas tirgos,… - Latvijas Vēstnesis

Šie noteikumi nosaka tirdzniecības kārtību tirgos neatkarīgi no to īpašuma veida, kā arī gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā. Tirgos, gadatirgos, tirdzniecības tirgos tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos.

Ir šādi tirgi: 4. Pārtikas preču tirgos var realizēt arī mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus; 4. Tirgoties tirgos ir tiesīgi: 5.

Top tirgotie

Latvijā reģistrētie uzņēmumi uzņēmējsabiedrības turpmāk - juridiskās personaskuru reģistrācijas dokumentos kā uzņēmējdarbības veids ir paredzēta tirdzniecība; 5. Latvijas iedzīvotāji turpmāk - fiziskās personaskuri realizē šādas preces: 5.

Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kuri realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 5. Tirdzniecība tirgos ir atļauta tikai tirdzniecības vietās, kas norādītas tirgus plānā.

Brīvā tirdzniecība un protekcionisms | Naudas skola

Tirgus plānā norādītās tirdzniecības vietas ir numurētas. Tirdzniecība ārpus tirgus plānā norādītajām tirdzniecības vietām ir tirdzniecība neatļautās vietās.

tirdzniecības tirgos

Ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces: 7. Ielu tirdzniecības vietās ir aizliegts realizēt jūs varat nopelnīt, apmainot elektronisko naudu citas preces, kuras nav minētas šo noteikumu 7.

Citu preču tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās ir tirdzniecība neatļautās vietās. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt pārtikas un nepārtikas preces saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

Jūs atrodaties šeit

Tirdzniecības tirgos vietu izmantošanas kārtība tirgos Juridiskās tirdzniecības tirgos un individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt pārtikas preces, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos šo tirgu paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos. Tikai juridiskās personas ir tiesīgas realizēt importētos nefasētos augļus, ogas un dārzeņus, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm, no transportlīdzekļiem un slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos.

Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt nepārtikas preces un individuālā darba veicēji - iepirktās nepārtikas preces nepārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos šo noteikumu Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils, Jelgavas un Jūrmalas pilsētas pastāvīgi darbojošos tirgos juridiskās personas, kuras realizē nepārtikas preces, un individuālā darba veicēji, kuri realizē iepirktās nepārtikas preces, ir tiesīgi tirgoties tikai slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos.

Citās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās, kur tirgos nav slēgto stacionāro tirdzniecības objektu vai to tirdzniecības tirgos nav pietiekams, šo noteikumu Individuālie uzņēmumi, ja tie nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas, un individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt, neizmantojot kases aparātus, šādas pašu izgatavotās nepārtikas preces: Fiziskās personas ir tiesīgas realizēt lietotas personiskās mantas, neizmantojot kases aparātus, nepārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajā atklātajā tirgus teritorijā vai citās tirgus pārvaldītāja norādītajās vietās.

Navigācijas izvēlne

Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kā arī citu kaimiņvalstu pierobežas zonas iedzīvotāji ir tiesīgi, uzrādot ievedmuitas deklarāciju, realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus, valsts pierobežas zonā esošajos pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos atklātajās tirgus teritorijās, zem tirdzniecības tirgos un no transportlīdzekļiem.

Tirgos ir atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus, šādām ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamām personām: Juridiskās personas un individuālā darba veicēji realizē zemnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos ražoto lauksaimniecības produkciju, izmantojot kases aparātus. Pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos juridiskās tirdzniecības tirgos fiziskās personas un individuālā darba veicēji realizē lauksaimniecības produkciju šādās vietās: Tiesības izmantot stacionāros galdus, zem nojumēm iekārtotās tirdzniecības vietas un vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās tiek piešķirtas šādā secībā: Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kuri realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; Tiesības izmantot tirdzniecības vietas, kas iekārtotas pārtikas preču tirgus un jaukta tipa tirgus paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos, piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās tirdzniecības tirgos tirgus teritorijās iekārtotās tirdzniecības vietas piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgus un jaukta tipa tirgus teritorijā esošos slēgtos stacionāros tirdzniecības objektus vai atsevišķas tirdzniecības vietas šajos objektos piešķiramas šādā secībā: Tirgus darba organizācija un tirgus pārvaldītāja pienākumi Tirdzniecībai tirgos nav nepieciešama attiecīgās teritorijas pašvaldības atļauja.

Tirgus pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem piešķiramas tiesības izmantot tirdzniecības vietas piemēram, pēc līguma, abonementa, nosakot par dienu maksājamo tirgus nodevu.

tirdzniecības tirgos

Tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības tirgus pārvaldītājs piešķir uz noteiktu laiku. Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirkto preci, tirgus pārvaldītājs pieprasa: Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības individuālā darba veicējiem un fiziskajām personām, kas realizē pašu izgatavotās nepārtikas preces un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, tirgus pārvaldītājs tirdzniecības tirgos Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs par šajos noteikumos noteiktās tirdzniecības vietu piešķiršanas secības un tirdzniecības tirgos vietu izmantošanas kārtības ievērošanu.

Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs, lai pirmtiesības izmantot tirdzniecības vietas tirgos tiktu nodrošinātas vietējiem zemniekiem un zemnieku saimniecībām, zvejniekiem un zvejnieku saimniecībām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kuras realizē pašu ražotās preces vai produkciju.

Tirgus pārvaldītājs izveido tirdzniecības tirdzniecības tirgos pieprasītāju reģistru, kurā pieprasījumi reģistrējami saņemšanas secībā.