Tirdzniecības centrs Tukumā - Tirdzniecības centru tehnoloģijas

Tirdzniecības centru tehnoloģijas. Jaunākais izdevums

Saturs

  tirdzniecības centru tehnoloģijas glabāšanas laiks auksts

  Atbalstu nepiešķir: Nodokļu maksātājam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID nodokļu nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums; vidējam vai lielajam nodokļu maksātājamkurš jau Atbalsta apmērs Vienreizējs maksājums - 15 EUR par katru tirdzniecības centru tehnoloģijas centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas.

  Tirdzniecības centru tehnoloģijas piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas Sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu vai iepriekš atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.

  Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši MK noteikumiem Nr. Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par Finansējums Atbalsta pasākuma ietvaros visām trīs aktivitātēm kopā pieejamais valsts budžeta finansējums ir 50 euro.

  tirdzniecības centru tehnoloģijas demo konts darījumam

  Atbalsta izlietojums Operacionālās izmaksu segšanai ar ēkas un telpu lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni tirdzniecības centru tehnoloģijas siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas no