Darba samaksa un piemaksas

Tiešsaistes ienākumu prēmijas

1. Tiešsaistē ienākumus kā veidi - Tiešsaistes ienākumi no nulles

WhatsApp Darba samaksa Darbiniekam ir tiesības saņemt regulāru atlīdzību par darbu — darba mērķis nopelnīt naudu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas tiešsaistes ienākumu prēmijas jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.

Laika algas sistēmu vai akorda algas sistēmu, kā arī piemaksu un prēmiju sistēmu uzņēmumā darba devējs organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba koplīgumam.

video kursi par naudas pelnīšanu tiešsaistē iespēju analītiskās platformas

Laika algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas tiešsaistes ienākumu prēmijas. Darba devējam ir pienākums noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu.

Darba devējam ir jānodrošina darbiniekiem alga, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumukā arī no šīs darba samaksas valsts budžetā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI.

opcijas binārā ievade kā ātri nopelnīt naudu krituma laikā 3

Ja darba devējs par pilna laika darbu Jums maksā mazāk par valstī noteikto minimālo darba algu, tas ir pārkāpums, par kuru jāziņo Valsts darba inspekcijai VDI. Šim nolūkam varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu portālā Latvija. Papildus informāciju par Jūsu darba devēja veikto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru var aplūkot arī portālā Latvija. Piemaksas Piemaksas apmēru nosaka darba līgumā.

Darba likuma Darba devējam no piemaksām tāpat kā no pamatalgas ir jāaprēķina nodokļi. Darba samaksas izmaksa Darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu ne retāk kā 2 reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī.

labākās bināro opciju augšdaļa kā jūs varat nopelnīt naudu savā brīvajā laikā

Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu jāizmaksā pirms attiecīgās dienas. Tiešsaistes ienākumu prēmijas ir tiesības darba samaksu saņemt skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies.

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju? Soli pa solim

Kopā ar izmaksāto darba samaksu darbiniekam ir tiesības no darba devēja saņemt darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot. Detalizētāk par darba samaksas izmaksu var izlasīt Darba likuma