Par reklāmguvumu mērķiem pirkumu kampaņās

Tiešsaistes ieņēmumi par izpildi. Seko aktualitātēm

Saturs

  tiešsaistes ieņēmumi par izpildi

  Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumi nosaka kārtību un termiņu, kādā Latvijas finanšu iestādes Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju, lai nodrošinātu likumā " Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi FATCA ieviešanu " turpmāk — līgums noteikto prasību izpildi.

  Noteikumos lietotie termini: 2. Latvijas finanšu iestāde — nodokļu maksātāji, kuri atbilst līgumā noteiktajai Latvijas finanšu iestādes definīcijai un uz kuriem neattiecas līguma II pielikumā minētie izņēmumi; 2.

  tiešsaistes ieņēmumi par izpildi

  WEB serviss — Valsts ieņēmumu dienesta nodrošinātais risinājums, kas paredzēts, lai nodrošinātu automatizētu līgumā norādītās informācijas apmaiņu ar Latvijas finanšu iestādēm tiešsaistes režīmā XML datnes formātā; 2. Valsts ieņēmumu dienests ir kompetentā iestāde informācijas apmaiņas nodrošināšanai līguma ietvaros.

  tiešsaistes ieņēmumi par izpildi

  Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc Latvijas finanšu iestādes pieprasījuma nodrošina WEB servisa lietotāja tiesību piešķiršanu Latvijas finanšu iestādei. Latvijas finanšu iestādes, izmantojot WEB servisu, elektroniskā veidā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līguma 2.

  tiešsaistes ieņēmumi par izpildi

  Latvijas finanšu iestādes Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 5. Latvijas finanšu tiešsaistes ieņēmumi par izpildi nesniedz šo noteikumu 5. Latvijas finanšu iestādes sagatavo šo noteikumu 5. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.

  tiešsaistes ieņēmumi par izpildi

  Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē neatbilstību šo noteikumu 5. Latvijas finanšu iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 8.

  Čeku loterija Turpinot pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta turpmāk — VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu turpmāk — EDSno šī gada novembra ikviens EDS lietotājs gan fiziska, gan juridiska persona var tiešsaistē, VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, veikt visus VID administrēto nodokļu un nodevu maksājumus. Tāpat iespējams arī sekot līdzi veikto maksājumu izpildei.

  Valsts ieņēmumu dienests nodrošina no Latvijas finanšu iestādēm saņemtās informācijas nosūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienestam līdz tā gada Ja Latvijas finanšu iestādei nav iespēju sniegt informāciju atbilstoši šo noteikumu 5. Valsts ieņēmumu dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu Ja Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienests Valsts ieņēmumu dienestam paziņo, ka Latvijas finanšu iestādes sniegtā informācija ir kļūdaina, nepilnīga vai citādi neatbilst līgumam, Valsts ieņēmumu dienests pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienesta informē par to attiecīgo Latvijas finanšu iestādi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

  Informējot Latvijas finanšu iestādi, Valsts ieņēmumu dienests Latvijas finanšu iestādei dara pieejamu Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienesta paziņojumu, kā arī informē par nepieciešamajiem labojumiem, norādot Amerikas Tiešsaistes ieņēmumi par izpildi Valstu Iekšējo ieņēmumu dienesta informācijas saņemšanas datumu.

  Latvijas finanšu iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu Ja Latvijas finanšu iestādei nav iespēju sniegt informāciju atbilstoši šo noteikumu Valsts ieņēmumu dienests nodrošina saņemto datu aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka informācijas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Noteikumi stājas spēkā

  • Олвин улыбнулся: -- Это не ответ.
  • Наверное, в прошлом немало звездолетов ненадолго зависало над ней и продолжало свой путь.
  • Kad jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tiek gūti ieņēmumi - LV portāls
  • Visus nodokļu maksājumus var veikt tiešsaistē VID EDS | Valsts ieņēmumu dienests
  • Sākumlapa | Tiesu administrācija