Rekvizīti un kontaktinformācija

Rekvizītu tirdzniecība ir

Čeku loterija Vasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests turpmāk — VID atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases aparātu lietošanu, saņemtā samaksa par ieeju šajos pasākumos, kā arī saņemtā samaksa par precēm ielu tirdzniecībā ir reģistrējama, izmantojot kases aparātus.

dmfx bināro opciju tirdzniecība reālas naudas pelnīšanas tīkls

Vasaras laikā visā Latvijā notiek dažādi brīvdabas pasākumi — pilsētu svētki, koncerti, festivāli, gadatirgi, sporta aktivitātes u. VID vērš uzņēmēju un iedzīvotāju uzmanību, ka arī minētajos pasākumos saņemtā samaksa par pakalpojumiem jāreģistrē kases aparātā, pretī izsniedzot čeku. Brīvdabas pasākumi Ieejas maksa brīvdabas pasākumos bez kases aparāta iekasējama tikai gadījumos, kad samaksa notiek skaidrā naudā un pretī tiek izsniegta VID reģistrēta un noteiktā kārtībā noformēta biļete.

Katalogs «Soda aprēķina veidi» Pievienots jauns katalogs. Katalogs «Aprēķinu veidi», «Ietūrējuma veidi» Papildināti ar jaunu ieliktni «Papildus». Papildināti ar katalogu rekvizītu tulkojuma mehānismu uz dažādām valodām. Katalogs «Darbinieku kategorijas» Papildināts ar rekvizītu «Avansa izmaksas postenis».

Ja tiek maksāts ar maksājuma karti, kases aparāts ir jālieto obligāti. VID reģistrēta biļete var tik noformēta, nelietojot kases aparātu, saņemot maksu par ieeju šādos pasākumos: par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos; par ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos; par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos.

Vēršam uzmanību, rekvizītu tirdzniecība ir normatīvie akti nepieļauj, saņemot samaksu par ieeju iepriekš minētajos pasākumos un objektos, izsniegt biļetes, kas nav reģistrētas VID. Šādā gadījumā saņemtās samaksas par ieeju pasākumā reģistrēšanai ir jālieto kases aparāts.

Ielu tirdzniecība “Klaidoņu dienu” pasākuma ietvaros- rekvizīti, tirgotāju izvietojums

Kā reģistrēt biļetes VID VID reģistrē grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus, iesniedzot pamatotu rakstisku iesniegumu. Reģistrējot biļešu numurus, iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, norādot tajā rekvizītus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam [1].

Grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus iespējams reģistrēt arī elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

opteck bināro opciju platforma kas ir bitcoin un kā to izmantot

Lai grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus piereģistrētu elektroniski, nodokļu maksātājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāiesniedz tikai iesniegums. Grāmatiņās brošētu biļešu vai biļešu numuru elektronisku reģistrēšanu VID apstiprinās, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli.

kā tirgot anyopton bināros opcijas noguldījumu paātrināšanas stratēģijas binārās opcijas

Izsniedzamā VID reģistrētā biļete ir noformējama vienā eksemplārā un tā sastāv no divām daļām — noplēšamās daļas un biļetes pasakņa. Izbraukuma tirdzniecība Atsevišķos gadījumos saņemtās samaksas reģistrēšanai par brīvdabas pasākumos pārdotajām precēm, kā arī ielu tirdzniecībā kases aparātu var nelietot, darījumu apliecinot ar normatīvajos aktos minētā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc pieprasījuma: par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās; ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas — par iepirktu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem; par brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu pārdošanu to apmeklējumu laikā.

kenneth grantu pārvaldība tirdzniecībā Agnia tirdzniecība pēc tendences

Pārējos gadījumos kases aparāta lietošana saņemtās samaksas reģistrēšanai ir obligāta, īpaši tirgojoties ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, turklāt šādā gadījumā ir jāievēro arī akcīzes preču aprites nosacījumi.

Tirdzniecības vietā jānovieto arī speciālās atļaujas licences pirmā lapa oriģināls vai komersanta apliecināta kopija tā, lai patērētājiem tā būtu redzama. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās nosaka vietējā pašvaldība.

bināro opciju stratēģijas veidne opcijas eiro dolārs

Kases aparāts ir jāreģistrē Lai varētu lietot kases aparātu brīvdabas pasākumā vai ārpus darījuma cenas tirdzniecībā, kases aparāts ir jāreģistrē VID normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lietošanai ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas struktūrvienības.

Ja tirdzniecībai plānots izmantot kases aparātu, kas jau ir rekvizītu tirdzniecība ir lietošanai pastāvīgajā darbības vietā struktūrvienībākases aparāta pārvietošanu uz izbraukuma tirdzniecības vietu un atpakaļ pastāvīgajā darbības vietā struktūrvienībā drīkst veikt kases aparāta apkalpojošais dienests, kurš kases aparāta tehniskajā pasē izdara atzīmes par kases aparāta uzstādīšanas vietas maiņu.

noteikumi par prēmijām un iespējām kā var nopelnīt naudu brīvdienās

Šajā gadījumā kases aparāta lietotājam rakstiski ir jāpaziņo VID, ka kases aparāts noteiktu rekvizītu tirdzniecība ir tiks lietots izbraukuma tirdzniecībā, kā arī jāpaziņo par kases aparāta uzstādīšanu atpakaļ tā pastāvīgajā darbības vietā struktūrvienībā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka normatīvie akti, kas reglamentē nodokļu rekvizītu tirdzniecība ir citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības, nenosaka atsevišķu rekvizītu norādīšanu kases čekā kases aparātam, kuru izmanto pastāvīgajā darbības vietā struktūrvienībā vai kases aparātam, kuru izmanto ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas struktūrvienības.

Pašvaldībām jāuzrauga normatīvo aktu prasību ievērošana Tā kā organizēt publiskus pasākumus rekvizītu tirdzniecība ir administratīvajā teritorijā drīkst personas, kuras ir saņēmušas atļauju atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajam, savukārt ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju atbilstoši Ministru kabineta