Projektu vadīšana

Projekta izpilddirektors ar iespēju

Interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas idejas.

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Ministru kabineta Ministru kabineta noteikumi Nr.

Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus semināri, konferences, tīklošanās, u. Mēnešalgu līdz ,00 euro bruto apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Projektu vadība mūsu jaunajā darba kultūrā. Vai kādam vienkārši ienāk prātā ideja un viņš sāk ar to strādāt, vai arī pastāv kāds oficiāls process, lai izlemtu, ko ir vērts darīt un kuras iniciatīvas tiek atbalstītas un finansētas? Kā ar darba un projektu pārvaldību no sākuma līdz beigām? Veiksmīgas organizācijas aktīvi pārvalda savu darba ciklu no sākuma līdz beigām. Darbā ar projektiem tas nozīmē, ka tiek ieviests visaptverošs pārvaldības process, kurā vispirms tiek izvērtēts, kuras iniciatīvas ir vērts realizēt, un pēc tam šīs iniciatīvas tiek pārvaldītas visa procesa gaitā līdz veiksmīgai izpildei un noslēgumam.

Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta 1 mēneša. Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā, attālinātā darba iespēju.

 • Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu
 • Ātri nopelnīt 300 rubļus
 • Kā sākt ieguldīt Bitcoin
 • Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs vada informācijas tehnoloģiju projektu izstrādi un nodrošina to veiksmīgu rezultātu, koordinē projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizē klienta vajadzības un saskaņo tās ar projekta izstrādes laika un budžeta iespējām.
 • Великие никогда не существовали и никогда не будут существовать.
 • Jauniešu projektu konkurss :: Olaines novada pašvaldība :: jauniešu portāls
 • Biržas tirdzniecība pēc tendences
 • То, о чем толковал Джизирак, оказалось правдой: Алистра просто не могла следовать за .

Organizēt un veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, zinātniskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un to organizācijām par uzņēmējdarbības vides jautājumiem, kas saistīti ar ārvalstu investīciju piesaisti POLARIS procesa ietvaros.

Identificēt problēmas, kuras rada šķēršļus nozīmīgu investīciju projektu īstenošanai un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

Sekot līdzi svarīgāko politikas dokumentu, normatīvo aktu ieviešanai, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, un nodrošināt investīciju vides un projektu monitoringa sistēmas darbību.

Projekta izpilddirektors ar iespēju

Apkopot un sagatavot informāciju izplatīšanai Latvijā un ārvalstīs par uzņēmējdarbības vides jautājumiem. Plānot finanšu resursus, kontrolēt to izlietojumu un nodrošināt to racionālu izmantošanu.

Patstāvīgi pilnveidoties un papildināt zināšanas par aktualitātēm investīciju jomā.

Projekta izpilddirektors ar iespēju

Prasības pretendentiem Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību. Pieredze projektu vadīšanā, sadarbības koordinēšanā, pasākumu organizēšanā, konsultēšanā un stratēģiju izvērtēšanā vismaz divi gadi.

Konkursā projekta turpmāk tekstā — Projekts aktivitāšu mērķauditorija ir jaunieši 13 g. Pašvaldības izpilddirektors līdz kārtējā gada 1. Pašvaldība izsludina Konkursu, publicējot informāciju Pašvaldības interneta mājaslapā www. Pašvaldības izpilddirektors apstiprina Konkursa komisiju turpmāk tekstā — Komisija 5 piecu cilvēku sastāvā. Konkursa uzdevumi: 1 sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā; 2 sekmēt atbildības sajūtas, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos; 3 sniegt iespēju jauniešiem ietekmēt jaunatnes politiku Olaines novadā.

Izpratne par uzņēmējdarbība vidi Latvijā un investīciju piesaistes procesu, uzņēmumu attīstības cikliem, inovāciju un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas jomām. Projekta izpilddirektors ar iespēju par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību.

 1. Mērķis nopelnīt vairāk naudas
 2. Nav darba kā nopelnīt naudu
 3. Другого имени у него не было, да и к чему бы оно .
 4. Kāds interneta bizness palīdz nopelnīt

Spēja iedziļināties esošā vai potenciālā investora vajadzībās un rast labāko risinājumu. Analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.

Projekta izpilddirektors ar iespēju

Spēja darboties komandā, patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt pamatotus lēmumus. Augsta atbildība, personiskā iniciatīva un uz rezultātu orientēta pieeja darbam.

Par autoru

Izcilas komunikācijas, prezentēšanas un sadarbības prasmes. Teicamas latviešu valodas zināšanas. Teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.

Projekta izpilddirektors ar iespēju

Prasme strādāt ar biroja programmatūru arī attālinātā darba risinājumos. Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība un auto vadīšanas pieredze. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Noslēdzam projektu “Māceklis šodien – meistars nākotnē\

Iesniedzot pieteikumu vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka, uzsākot pildīt amata pienākumus, uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām —vai Pretendentiem jāpiesakās līdz.