Mājokļa iegāde – kas jāzina un jādara, lai izvairītos no riskiem

Pērkot iespēju naudā

Izvērtē satura aktualitāti!

Dzīvoklis — prātīgs ilgtermiņa ieguldījums

Ja tas ir gluži jauns, tad cilvēka paša ziņā ir izvērtēt savas finansiālās iespējas, dzīvokļa vai ģimenes mājas tehnisko kvalitāti un atbilstību lietotāju vajadzībām.

Citu rūpju un risku faktiski nav. Taču lielākoties cilvēki iegādājas mājokli otrreizējā tirgū, un tas nozīmē, ka šim nekustamajam īpašumam ir īpašuma tiesību vēsture, kas var slēpt dažādus riskus un sarežģījumus. Zvērināts advokāts un Latvijas Universitātes Juridiskās pērkot iespēju naudā pasniedzējs JĀNIS LAPSA sarunā par šāda mājokļa pirkšanu, balstoties uz savā praksē pieredzēto, uzsver — lai jaunais īpašnieks, pārņemot valdījumā iegādāto nekustamo īpašumu, nepiedzīvotu nelāgus pārsteigumus, piemēram, līdz šim nezināma īrnieka klātbūtni, pirms darījuma noslēgšanas soli pa solim ir jāveic rūpīga izpēte un ļoti precīzi jāizstrādā pirkuma-pārdevuma līgums.

Tātad — ja ir nolūkots kāds sirdij un rocībai tīkams nekustamais īpašums, kāda ir pirmā darbība, kas pircējam jāveic?

pērkot iespēju naudā

Jāpalūdz, lai īpašuma pārdevējs parāda zemesgrāmatas datorizdruku. Tādējādi var uzzināt, kas ir tā īstenais īpašnieks, vai īpašumam nav kādu apgrūtinājumu, piemēram, vai tas nav ieķīlāts, vai tam nav uzlikts arests policijas, tiesas izpildītāju vai uz tiesas lēmuma pamatavai nav kāds īres vai nomas līgums, servitūts — dzīvokļa tiesība, kādi citi uzlikumi.

Īrējot nauda aiziet kā caurā maisā

Ko nozīmē servitūts — dzīvokļa tiesība? Dzīvokļa tiesība ir lietu tiesība lietot par dzīvokli svešu māju, un šis personālservitūta veids noteikts Civillikuma Šāda servitūta tiesības parasti izmanto gados veci cilvēki, dāvinot pēcnācējiem pērkot iespēju naudā vai ģimenes māju. Dāvinājuma līgumā tad kā apgrūtinājums tiek ierakstītas dzīvokļa vai mājas lietošanas tiesības līdz mūža galam un nereti arī pērkot iespēju naudā atsavināt vai apgrūtināt īpašumu.

Tādējādi īpašuma dāvinātājs var justies drošāks par savu pajumti mūža garumā, bet pircējs savukārt zemesgrāmatas apliecībā redz, ka īpašumā ir ilgstošs iemītnieks, un pērkot iespēju naudā pārsteigumi izpaliks. Diemžēl ir atsevišķi gadījumi, kad mūža lietošanas tiesība dāvinājuma vai pirkuma-pārdevuma līgumā gan ir ierakstīta, bet zemesgrāmatā neparādās. Tā kā pircējam ir saistošs tikai zemesgrāmatā ierakstītais, viņam nav nekādas daļas par šādu servitūtu.

2. Profesionāļu neiesaistīšana mājas/dzīvokļa meklēšanas un iegādes procesā

Servitūta lietotājs tad acīmredzot savas tiesības var censties pierādīt tiesas ceļā, un jaunajam īpašniekam tas būs ļoti nepatīkams pārsteigums. Jā, ja potenciālais pircējs zemesgrāmatas apliecībā redz, ka īpašums iegūts dāvinājuma vai pirkuma ceļā, viņš drošības pēc var lūgt pārdevējam parādīt arī iepriekšējo darījumu apliecinošu dokumentu. Taču ne vienmēr tas ir pieejams, un ne vienmēr pārdevējs potenciālajam pircējam to rādīs. Tomēr jāteic, ka šādi gadījumi ir samērā reti, vairāk uzskatāmi par izņēmumiem.

6 tipiskākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, iegādājoties nekustamo īpašumu

Pircējam, iepazīstoties ar īpašuma dokumentiem, ir svarīgi arī noskaidrot, vai pašreizējais īpašnieks ir precējies. Ja tā, tad jāuzzina, kad laulība noslēgta. Ja tas noticis, piemēram, Tāpat arī, ja cilvēks īpašumu ieguvis mantojuma ceļā, tā ir viņa atsevišķā manta. Tomēr, neskatoties uz visu, ja īpašnieks ir precējies un ar sievu nav noslēgts līgums par mantas šķirtību, pirms darījuma noslēgšanas tomēr vēlams ar sievu aprunāties, jo atkal var būt pērkot iespēju naudā, ka vīrs iepriekš ir mantojis tikai zemi, uz kuras laulības laikā uzbūvēta māja, kas jau ir kopīgs īpašums, kura pārdošanai vajadzīga laulātā piekrišana.

Šeit iespējams vēl milzum daudz nianšu. Klasiskais problemātiskais gadījums ir saistīts ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Tas pienākas mantiniekam, un sievai tur it kā nav nekādas daļas.

Bet, iespējams, bija jāveic kādi maksājumi un sieva piedalījusies ar saviem sertifikātiem.

Māja Rokasnaudas līgums — darījuma garantija. Kas jāzina, to slēdzot? Rokasnaudas līgums ir garantija gan pircējam, gan pārdevējam, ka darījums notiks. Vai tas ir droši, un kas jāņem vērā, šo līgumu slēdzot?

Tad uz pirkuma līguma ir jābūt viņas parakstam — ka viņa darījumam piekrīt. Kas vēl ir jāuzzina pircējam?

Astra j 1 4 turbo şarj dinamosu

Nākamais dokuments, ar ko noteikti ir jāiepazīstas, ir nekustamā īpašuma inventarizācijas lieta — lai pārliecinātos, ka īpašumā ir vai nav nelikumīgā būvniecība. Dzīvokļus nereti remonta laikā mēdz pārbūvēt, nesaskaņojot ar būvvaldi, un pircējs, neiepazīstoties ar inventarizācijas lietu, var neuzzināt, piemēram, par dzīvojamās platības plānojuma maiņu. Ja nelikumīga būvniecība ir, īpašumu var pirkt, taču tad jārēķinās ar papildu izdevumiem tās legalizēšanai, kas ir arī laikietilpīgs process.

Ja pērk ģimenes māju, tā var izrādīties jaunbūve, kas nav nodota ekspluatācijā. Atgādināšu — likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" Pērkot iespēju naudā aspekts šajā gadījumā ir izmaksas.

Nekustamo īpašumu par skaidru naudu nevar ne pirkt, ne pārdot

Iespējams, nolūkotā jaunbūve ir celta precīzi pēc projekta un nodošana ekspluatācijā ir tikai formalitāte. Taču var gadīties, ka ēka vispār uzbūvēta bez projekta vai ar ievērojamām novirzēm no tā, un tad šīs būves legalizācija un nodošana ekspluatācijā būs ilga, sarežģīta un dārga. Var gadīties, ka šajā teritorijā vispār neko nedrīkstēja pērkot iespēju naudā, piemēram, dabas aizsardzības zonas dēļ.

Un vēl — zemesgrāmatas apliecībā un inventarizācijas lietā ir redzams telpu statuss. Telpas, kas izskatās pēc dzīvokļa, īstenībā var būt arī nedzīvojamās telpas — birojs. Tas maina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību. Svarīgi arī uzzināt par dzīvojamā platībā deklarētajām personām. Pircējs šādu informāciju nevarēs iegūt, bet pārdevējam, piemēram, portālā Latvija. Cik liela nozīme ir mājoklī deklarētajām personām?

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.

pērkot iespēju naudā

Norādītā adrese ir tikai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Kur te kādi riski? Var teikt, ka tas tomēr ir nosacīti: svarīgs ir laiks, kad persona dzīvoklī ir deklarējusies. Minētais likums stājās spēkā Ja persona deklarēta vēlāk, tad šim faktam tiešām nebūs civiltiesisku seku. Taču, ja, piemēram, pārdevējs iedod izziņu, ka īpašumā vēl bez viņa Ja pārdevējs īpašumu ieguvis privatizācijas rezultātā, ir jābūt uzmanīgiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Piemēram, dzīvoklī mīt divas māsas. Viena ir īpašniece, otrai kopš padomju laikiem saglabājies beztermiņa īres līgums. Ja īpašniece dzīvokli pārdod, tas nenozīmē, ka otras māsas deklarēšanos varēs anulēt un viņu no dzīvokļa izlikt. Taču šādu situāciju pārbaudīt ir teju neiespējami, jo māsas dati neparādījās pirkuma līgumā, kas nonāca privatizācijas komisijā.

Tie var būt minēti vienošanās dokumentā par privatizāciju, un viņa ir palikusi īrnieces statusā. Tādējādi var gadīties, ka jaunais īpašnieks pārņem valdījumā šo dzīvokli, bet ierodas māsa un saka — es te dzīvoju!

Ko tad darīt? Pircējs ir iegādājies nelikvīdu īpašumu — tādu, kuru nevar lietot. Ja dzīvoklis pirkts par tirgus cenu, tad no dzīvokļa pārdevēja var mēģināt tiesas ceļā piedzīt atlīdzību par maldināšanu un radītajiem zaudējumiem. Ja īpašums iegādāts lētāk par tirgus cenu, īstenībā būs grūti kaut ko piedzīt, un pircējam vajadzēja padomāt: ja īpašums tik lēts, tad tur ir kādi zemūdens akmeņi. Pie manis uz konsultāciju ir bijuši cilvēki, kuri vēlējušies pirkt ļoti lētu dzīvokli, teju uz pusi pērkot iespēju naudā par tirgus cenu.

pērkot iespēju naudā

Dzīvoklī deklarējusies persona, kam it kā esot īres līgums, bet kas tur faktiski nedzīvojot. Taču dzīvoklī esot īrnieka mantas. Šeit riski ir ļoti lieli — pirmkārt, īrnieka mantas jaunie īpašnieki nedrīkst aiztikt un izlikt, jo tā var iedzīvoties kriminālprocesā, otrkārt, ja šādu dzīvokli tomēr izlemj pirkt, tad noteikti jāuzmeklē īrnieks un jāvienojas par iespējamo kompensāciju dzīvojamās telpas atstāšanai un īres līguma pārtraukšanai.

Taisnības labad jāteic, ka tādi gadījumi ir reti, dzīvokļu tirgus mūsdienās ir skaidrāk pārredzams un ar mazākiem riskiem, bet tomēr šāda riska iespējamību nevar atstāt bez ievērības. Tātad — ja dzīvoklī ir deklarētas kādas personas, pirkuma līgumā ir jāprasa īpašniekam līdz noteiktam termiņam pērkot iespēju naudā izdeklarēt, iespējams, nosakot līgumsodu par termiņa neievērošanu.

pērkot iespēju naudā

Iepriekš minētais gan nav attiecināms uz dzīvokļa īpašnieku un viņa ģimenes locekļiem: tiklīdz pircējs reģistrē īpašumu zemesgrāmatā, pašvaldībā mēneša laikā anulē šo personu dzīvesvietas deklarēšanu. LV portāla konsultāciju sadaļā ir gana daudz jautājumu par to, ka cilvēkiem, iegādājoties dzīvokli, atklājušās neskaidrības ar parādiem un ar iepriekšējiem īpašniekiem radušās arī domstarpības par to nomaksu. Ko darīt, lai no tā bināro opciju apmaiņa Praksē pircēji, protams, līdzšinējam īpašniekam pieprasa izziņas par parādu neesamību vai rēķinus par maksājumu nomaksu.

pērkot iespēju naudā

Taču ir jāņem vērā, ka šobrīd arvien vēl spēkā ir normatīvais regulējums — parādi par komunālajiem maksājumiem un dzīvojamās mājas apsaimniekošanu nepāriet jaunajam īpašniekam. Parāds faktiski pērkot iespēju naudā pircēja darīšana, ar to ir jātiek galā pārdevējam.

Jaunajam īpašniekam par visu jānorēķinās no tā datuma, kad īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. Pērkot iespēju naudā problēma var būt, ja iepriekšējais īpašnieks uzkrājis lielu parādu, piemēram, eiro.

Arī tas pircējam nav saistošs, bet te jāskatās — vai nav tā, ka laikā, kamēr paraksta pirkuma līgumu, reģistrē īpašumu zemesgrāmatā, apsaimniekotājs nav uzlicis īpašumam arestu un iesūdzējis īpašnieku tiesā parādu piedziņai. Pēdējie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likuma Ar šādu risinājumu bija iecerēts novērst gadījumus, kad jaunais dzīvokļa īpašnieks ilgstoši nereģistrē iegādāto dzīvokli zemesgrāmatā un visus maksājumus par dzīvokli ir spiests maksāt bijušais īpašnieks.

Tā kā dokumenta nosaukums nav precīzi definēts, jaunie īpašnieki pārvaldniekiem mēdz iesniegt pirkuma līgumus. Apsaimniekotāji savukārt no līguma noslēgšanas dienas piesūta jaunajam īpašniekam rēķinus un vēl prasa samaksāt arī iepriekšējā parādus.

Tas nav pareizi? Nē, īpašumu apliecinošs dokuments ir īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma darījumi mēdz būt sarežģīti, saistīti ar kredītiem, un tādējādi pirkuma līgumu var noslēgt vienā datumā, bet ar dažādiem nosacījumiem un pilnas summas samaksas termiņiem, ieskaitot jau minēto nosacījumu par personu izdeklarēšanu.

Satura rādītājs

Līgumu, piemēram, var noslēgt Apsaimniekotājam robežšķirtne ir ieraksts zemesgrāmatā. Pārējais attiecas tikai uz pērkot iespēju naudā iesaistītajām personām. Pircējs var arī samaksāt pārdevēja komunālos parādus par vairākiem gadiem, ja īpašuma cena tiek attiecīgi samazināta un darījuma līgumā tas ir fiksēts. Līgumā ir rakstīts, kā norisinās īpašuma nodošana un kā tiek kārtoti norēķini.

Pirkuma līgumā viss ir jāparedz, un uzreiz arī jāsagatavo arī nodošanas-pieņemšanas akts, un parasti tur arī fiksē skaitītāju rādījumus, atslēgu komplektus un citas lietas. Vai pircējam vajadzētu interesēties arī par mājas apsaimniekotāja pakalpojumu kvalitāti un izmaksām?

Agrāk dzīvokļu pircējiem tas nešķita svarīgi, bet tagad cilvēki kļūst izglītotāki. Cilvēki interesējas gan par apsaimniekotāju, gan par to, kas ir darīts mājā. Pārdevējam šī informācija, protams, ir jāsniedz, ja viņš pērkot iespēju naudā dzīvokli pārdot.

Daži paprasīs vien rēķinus, cik lieli ir komunālie un apsaimniekošanas maksājumi, bet dažs sīkāk iedziļināsies par stāvvadu nomaiņu, par koplietošanas telpu remontiem. Pēdējā laikā svarīgi ir arī tas, kā māja izskatās no ārpuses. Vai pircēja uzmanības vērts ir mājas iedzīvotāju kopējais parāds?

Tas ir pērkot iespēju naudā svarīgs.

  • Vai joprojām pirkt ir izdevīgāk nekā īrēt?
  • Mājas vai dzīvokļa iegāde ir lēmums, kas jāpieņem pārdomāti un nesteidzīgi.
  • 5 biežākās kļūdas, iegādājoties nekustamo īpašumu | gitaristusesija.lv
  • Ienākumi internetā, katru dienu pārskaitot algas
  • Arī izsniegto pilnvaru teksti jālasa uzmanīgi, neko neizlaižot, un jāpārbauda pilnvarojuma apjoms — vai pilnvarniekam vispār ir tiesības atsavināt vai jebkādi citādi apgrūtināt pilnvardevēja īpašumu.
  • Rokasnaudas līgums – darījuma garantija. | Swedbank blogs
  • Nekustamo īpašumu par skaidru naudu nevar ne pirkt, ne pārdot Stājas spēkā
  • Astra j 1 4 turbo şarj dinamosu

Ja parāds ir liels, siltuma piegādātājs var atslēgt centrālapkuri, un iedzīvotāji tātad nespēs veikt pienācīgus uzkrājumus ēkas remontiem.

Sūrs ir stāsts, ka kāda sieviete kredītā iegādājās dzīvokli Pārdaugavā, bet pēc neilga laika sliktā tehniskā stāvokļa dēļ tur aizliedza vispār dzīvot.