Nodokļu kinti vs. ar nodokļiem neapliekamie konti

Opcijas koda specifikācija. PVN specifikācija pēc virsgrāmatas darbības pārskata - Finance | Dynamics | Microsoft Docs

Saturs

  Timecode Laika kods G poga 1 video uzņemšanas izvēlne Izvēlieties, vai, uzņemot video, ierakstīt laika kodus, norādot katram kadram stundu, minūti, sekundi un kadra numuru.

  opcijas koda specifikācija

  Laika kodi ir pieejami tikai MOV formātā ierakstītiem video. Iekams sākt, iestatīšanas izvēlnē atlasiet vienumu Time zone and date Laika josla un datums un pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

  opcijas koda specifikācija

  Opcija Record timecodes Ierakstīt laika kodus On Ieslēgts : laika kodi tiek ierakstīti un parādīti displejā. Off Izslēgts : laika kodi netiek ierakstīti.

  opcijas koda specifikācija

  Count-up method Skaitīšanas metode Record run Ierakstīšanas laikā : laika kodi tiek palielināti tikai, kamēr notiek ierakstīšana. Free run Pašplūsmā : laika kodi tiek palielināti pastāvīgi, tostarp, kad kamera ir izslēgta.

  Timecode origin Laika koda izcelsme Reset Atiestatīt : atiestatiet laika kodu uz Enter manually Ievadīt manuāli : manuāli ievadiet stundu, minūti, sekundi un kadra numuru.

  Current time Pašreizējais laiks : iestatiet opcijas koda specifikācija kodu kā pašreizējo laiku, ko nodrošina kameras pulkstenis.

  opcijas koda specifikācija