Pakalpojumi

Kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus. Video kursu tiešsaistes ieņēmumu pārskati, Izmantojiet video efektīvi

Forex tiešsaistes Forex tirdzniecības kurss. Palieciet Sieviete iegūst praktisko apmācību, finanšu nodaļu, galu galā iegūsiet lielāku peļņu.

Ekon [GEKO] Finanšu grāmatvedība Kursa anotācija Studiju kurss ietver grāmatvedības teorētiskos pamatus, metodoloģiju un prasmi izpildīt praktiskus uzdevumus grāmatvedībā. Students izprot uzņēmuma finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipus, prot novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātus, kas nepieciešami attiecīgu lēmumu pieņemšanai kontroles, plānošanas un procesu vadīšanas darbā.

 1. Apmācības notiks tiešsaistē līdz tiks atjaunota iespēja mācīties klātienē!
 2. Bināro opciju nedēļas nogales stratēģija
 3. Video kursu tiešsaistes ieņēmumu pārskati. Valsts ieņēmumu dienests |

Kursa rezultāti un to vērtēšana 1. Zina un izprot grāmatvedības būtību, tās nozīmi, saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikāciju — Patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā. Spēj parādīt zināšanas un izpratni par grāmatvedības bilances uzbūvi, tās posteņu izmaiņām un saimniecisko operāciju grāmatošanu — Kontroldarbs.

kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus

Zina un izprot ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti grāmatvedībā — Kontroldarbs. Zina un izprot pašu kapitāla un kreditoru parādu uzskaiti grāmatvedībā — Kontroldarbs.

kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus

Spēj patstāvīgi izmantot teoriju un normatīvo aktu prasības finanšu grāmatvedības organizācijā — Praktiskie darbi. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par grāmatvedības uzskaites objektiem un to praktisku atspoguļojumu finanšu pārskatā — Diskusijas nodarbībā.

Earn Weekly Income Chatting With Strangers

Spēj patstāvīgi sagatavot un iegrāmatot biežāk lietojamos dokumentus, apkopot informāciju uzskaites reģistros — Kontroldarbs. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus — Praktiskie darbi. Spēj patstāvīgi kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un to izmantot grāmatvedības uzdevumi izpildē — Praktiskie darbi.

1. Forex tiešsaistes Forex tirdzniecības kurss.

Spēj grāmatvedības datus apkopot, izvērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus — Kontroldarbi, praktiskie darbi. Spēj patstāvīgi sagatavot finanšu pārskatu, to izmantot finansiālā stāvokļa novērtēšanai — Eksāmens. Kursa saturs kalendārs 1. Grāmatvedība, tās nozīme, uzdevumi un prasības Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 1 stunda 2.

kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus

Grāmatvedības priekšmets un metode Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi —2 stundas 3. Grāmatvedības bilance Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 4 stundas 4. Grāmatvedības konti un saimniecisko darījumu atspoguļojums kontos Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 6 stundas 5.

kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus

Saimniecisko operāciju dokumenti un uzskaites reģistri Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 2 stundas 1. Kontroldarbs: līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, konti un divkāršais ieraksts 1 stunda 6. Finanšu grāmatvedības organizācija Lekcija — 1 stunda 7.

kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 4 stundas 8. Krājumu uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 3 stundas 9. Norēķinu ar debitoriem uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 3 stundas Nākamo periodu izmaksu uzskaite Kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus darbi — 1 stunda Īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite Lekcija — 1 stunda Naudas līdzekļu uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 2 stundas Pašu kapitāla uzskaite.

Uzkrājumi Lekcija — 1 stunda Norēķinu ar kreditoriem uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 2 stundas 2.

kursu mājas nauda pārskata tiešsaistes ieņēmumus

Kontroldarbs: Ilgtermiņa un apgrozāmo līdzekļu uzskaite 1 stunda Darba, darba samaksas un ar to uzskaiti saistīto operāciju uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 6 stundas Ieņēmumu no uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaite Praktiskie darbi — 2 stundas Saimnieciskās darbības izmaksu uzskaite Praktiskie darbi — 2 stundas Finanšu rezultātu uzskaite Lekcija — 1 stunda, praktiskie darbi — 2 stundas Inventarizācijas Lekcija 1 — stunda Grāmatvedības gada pārskats Lekcija —1 stunda, praktiskie darbi — 1 stunda 3.

Kontroldarbs: Darba samaksas, ieņēmumu un izmaksu, peļņas vai zaudējumu uzskaite 2 stundas Prasības kredītpunktu iegūšanai.

 • Pelnīt naudu tiešsaistē nelegāli, piedāvājiet savus Tiešsaistes pelnīšanas kursu saraksts
 • Ieņēmumi no opcijām ar ieguldījumu 10
 • Demo konta birža
 • Home Kā ienākumus tiešsaistē Kā Ienākumus Tiešsaistē Šo un citus praktiskus un noderīgus rakstus par šībrīža aktualitātēm, kā arī vienmēr svarīgām tēmām piedāvā uzņēmums Incredit.
 • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 • Sabiedrība šīs tiesības zaudē, ja turpmākajos pārskata gados tā pārsniedz minētās robežvērtības un tas atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas.
 • Jauni investīciju projekti internetā 2022
 • Meklēšana portālā | gitaristusesija.lv