Information for applicants (Latvian) - Informācija sūdzības iesniedzējiem

Kurš sūdzas par iespējām

Par attapšanos sniega kupenā istabas čībās gan vēl nav dzirdēts, tomēr ar lielākām vai mazākām problēmām apavu tirdzniecības ierobežojumu dēļ saskārušies daudzi. Kopš lielveikalos atļauts tirgot visu preču sortimentu, īpaša rosība vērojama tieši pie apavu plauktiem.

Show full kurš sūdzas par iespējām record Abstract Bakalaura darba tēma — Biežākās novērojamās fiziskās sūdzības un to novēršanas iespējas operāciju māsu pamatspecialitātē. Operāciju māsu darba vidē ir specifiski faktori, kas izraisa dažādas saslimšanas, radot fiziskas sūdzības, tādēļ ir aktuāls temats, par kuru veikt pētījumu.

Tiesvedības gaitas

Darba mērķis ir noskaidrot biežākās novērojamās fiziskās sūdzības operāciju māsu pamatspecialitātē un piedāvāt šo sūdzību novēršanas iespējas. Pētniecības uzdevums ir izstrādāt anketu, apkopot un analizēt pētījumā iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus.

kā tirgot bināro opciju olimpisko spēļu stratēģijas

Bakalaura darbā ir izvirzīta hipotēze: biežāk novērojamās fiziskās sūdzības operāciju māsu pamatspecialitātē ir sāpes un nogurums kāju līmenī un sāpes plecu joslas līmenī. Pētniecības instruments: aptaujas anketa. Pētniecības metode: kvantitatīva. Tika veikta pētījuma datu analīze, kas ir atspoguļota diagrammās.

bitcoin mempool

Katrs no anketas jautājumiem ir izanalizēts atsevišķi un sniegts apraksts. Theme of the coursework — Frequently observed physical complaints, and prevention options in surgical nurse specialty.

Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

The working place of surgical nurses has specific factors connected with settings, length of working day, labor discipline that cause physical complaints therefore it is a vital question to study. The aim of this coursework is to size up the situation which are the most often observed physical complaints of surgical nurses in their principal work, giving a chance to prevent them.

Research aim is to develop a questionnaire, summarize and analyze the results, produce conclusions.

īss kurss par iespējām

The hypothesis of the coursework: The most characteristic physical complaint of surgical nurses are about leg — level pain and tiredness, as well as shoulder — level pain.

Research instruments: Questionnaire.

Sūdzības iesniegšana

Research methods: Quantitative. Data has been analyzed and projected in diagrams.

Each question from the kurš sūdzas par iespējām has been analyzed separately and annotated.