Valsts kompensācija cietušajiem pārrobežu gadījumos

Kompensācijas iespējas, Kompensācijas

Saturs

  Valsts kompensācija cietušajiem pārrobežu gadījumos Eiropas Padomes Tās mērķis ir noteikt valsts kompensāciju cietušajiem mehānisma izveides un darbības vadlīnijas katrā Eiropas Savienības dalībvalstī.

  kompensācijas iespējas

  Kompensāciju tīšos noziegumos cietušajiem maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā izdarīts noziegums. Ar šo direktīvu izveido sadarbības sistēmu, lai noziegumos cietušajiem atvieglotu kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos.

  Cietušie var vērsties iestādē dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta, un tai ir jāatvieglo visas praktiskās un valodu grūtības, kas rodas pārrobežu gadījumā.

  kompensācijas iespējas

  Līdz ar to, pastāv divas iespējas: cietušajam kaitējums radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā - Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas pieprasījumu izmaksāt kompensāciju par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā. Kompensācijas iespējas, kuri iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

  kompensācijas iespējas

  Juridiskās palīdzības administrācija kompensācijas iespējas valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas saņemto pieprasījumu izvērtē atbilstoši savā kompensācijas iespējas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  Informācija pēdējo reizi atjaunota Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.

  Statistikas sīkdatnes nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus.

  kompensācijas iespējas