Lielie tirdzniecības centri varēs atsākt darbu - DELFI

Kā organizēt savu tirdzniecības centru. Populārākais šodien

kā organizēt savu tirdzniecības centru

Autors: Mārtiņš Vanags Avots: Niaa. Pieteikumā tirdzniecības centri apstrīd Ministru kabineta noteikumu regulējumu, kas jau no 7. Pieteikumā iesniedzēji norāda uz šī tirdzniecības aizlieguma neatbilstību Satversmē garantētajām personas tiesībām uz īpašumu un vienlīdzību likuma priekšā un lūdz Satversmes tiesu atzīt to par spēkā neesošu.

  1. Uzņēmēju organizācija: Jāļauj strādāt arī visiem veikaliem tirdzniecības centros / Raksts
  2. Valdības lēmumu dēļ tirdzniecības centri svētku laikā saskaras ar jaunām problēmām - gitaristusesija.lv

Kā organizēt savu tirdzniecības centru tirdzniecības centros atļauts darboties tikai atsevišķu preču grupu tirgotājiem un veikaliem ar atsevišķu ārējo ieeju, bet visiem pārējiem veikaliem strādāt ir liegts. Savukārt visi veikali ārpus lielajiem tirdzniecības centriem var darboties kā organizēt savu tirdzniecības centru, ievērojot drošas tirdzniecības prasības. Tirdzniecības centri jau vairākkārt norādījuši, ka šādi nozarē tiek radīta nevienlīdzīga, konkurenci kropļojoša un diskriminējoša situācija, un tagad šo jautājumu nodots risināt Satversmes tiesai.

Pieteikumā, kas iesniegts Satversmes tiesā, norādīts uz iesniedzēju pamattiesību aizskārumu, kas izpaužas divējādi. Pirmkārt, tiek būtiski aizskartas lielo tirdzniecības centru Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu, neļaujot tiem saņemt ieņēmumus no jau noslēgtajiem nomas līgumiem un praktiski izslēdzot iespēju iznomāt pieejamās telpas jauniem klientiem, jo ir relatīvi šaurs to veikalu skaits, kam atļauts darboties lielajos tirdzniecības centros.

Atpakaļceļš

Tādējādi Ministru kabineta pieņemto noteikumu rezultātā ir būtiski apgrūtinātas tirdzniecības centru īpašnieku tiesības veikt ierasto komercdarbību un rodas ievērojami zaudējumi. Līdz šim Latvijā nav ieviesti tādi valsts atbalsta pasākumi, kas spētu efektīvi risināt šo situāciju un novērst tās rezultātā radīto kaitējumu, tostarp materiālos zaudējumus, minēts pieteikumā. Otrkārt, tiek aizskartas lielo tirdzniecības centru Satversmē garantētās tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā jeb uz vienlīdzīgu komercdarbības regulējumu — pieņemtie noteikumi padara lielo tirdzniecības centru īpašniekus nekonkurētspējīgus ar citiem tirdzniecības telpu iznomātājiem, uz kuriem neattiecas noteikumos ietvertais veikalu darbības aizliegums.

Nevienlīdzīgo situāciju rada tas, ka noteikumos kā vienīgais atšķirīgās attieksmes kritērijs izvirzīts apstāklis, vai mazumtirgotājs savu komercdarbību veic kādā no lielajiem tirdzniecības centriem vai ārpus tiem.

Atsauce uz pirmavotu

Šādai nevienlīdzīgai attieksmei nav objektīva un saprātīga pamata, norādīts pieteikumā — abās komercdarbības veikšanas vietās gan lielajos tirdzniecības centros, gan ārpus tiem ir iespējams vienlīdz sekmīgi nodrošināt epidemioloģisko prasību ievērošanu drošai mazumtirdzniecības veikšanai, attiecīgi organizējot apmeklētāju plūsmu.

Turklāt mazumtirgotāji, kuri turpina veikt komercdarbību ārpus lielajiem tirdzniecības centriem, iegūst divkāršu labumu — tie turpina darbību, izvairoties no konkurences ar lielajiem tirdzniecības centriem, un, pieaugot pieprasījumam pēc konkrētām precēm, tiem paveras iespējas paaugstināt preču cenas.

kā organizēt savu tirdzniecības centru

Tādējādi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā cieš patērētāji, kam samazinās izvēles iespējas un pieaug cenas. Taču tieši lielie tirdzniecības centri ir epidemioloģiski drošākā iepirkšanās vieta, salīdzinājumā ar mazajiem, slikti ventilētajiem veikaliem, un to apliecinājuši arī Rīgas Stradiņu universitātes pētnieku veiktie gaisa kvalitātes CO2 līmeņa mērījumi.

Autostāvvietas pagalmos

Valdības noteiktajam tirdzniecības aizliegumam nav objektīva un saprātīga pamata, un tas aizskar Satversmē garantētās pamattiesības. Apstrīdētās normas izstrādes materiāli liecina, ka aizliegums nav balstīts uz faktiem, piemēram, zinātniskiem pētījumiem vai mērījumiem, kas pamatotu inficēšanās riska pieaugumu situācijā, ja tiek atļauta komercdarbība lielajos tirdzniecības centros, cik nopelna 2.

Noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību. Noteikumos lietotie termini: 2.

mājas dalībnieki ir tikai subjektīvs amatpersonu viedoklis un pieņēmumi. Nav veikts visaptverošs un pilnīgs situācijas izvērtējums, kā tas būtu sagaidāms pirms tik radikāla līdzekļa kā vispārēja komercdarbības aizlieguma ieviešanas.

kā organizēt savu tirdzniecības centru

Nav izvērtēti statistikas vai citi kvanitatīvie dati, kas pamatotu izteiktos pieņēmumus. Demokrātiskā valstī tik pavirša pieeja normatīvo aktu izstrādei nav pieļaujama. Lai labotu negodīgo situāciju tirdzniecības nozarē Latvijā, tirdzniecības centri iesniegtajos pieteikumos aicina Satversmes tiesu atzīt konkrēto Ministru kabineta noteikumu regulējumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei.

Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.