Iesaki ierīci apskatam!

Jaunumi tirdzniecībā 2022. Jūs atrodaties šeit

Saturs

  Preču tirdzniecības ierobežojums šajā laika periodā attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā.

  jaunumi tirdzniecībā 2022

  Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana jeb ielu tirdzniecības organizēšana. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits tirdzniecības telpās noteikts ne mazāks kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju.

  jaunumi tirdzniecībā 2022

  Ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs. Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas veikalā labi redzamā vietā ir jānorāda informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā tirdzniecības vietā, kā arī par to, ka plūsmas kontrolei ieeja atļauta tikai ar groziņu vai ratiņiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā ; bez groziņa, ratiņiem vai iepirkšanās somas apmeklētāju atrašanās tirdzniecības vietā ir aizliegta.

  jaunumi tirdzniecībā 2022

  Tāpat tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, ka apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam viens mājsaimniecības pārstāvisizņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. Nolūkā stiprināt augstāk minēto ierobežojumu ievērošanu un kontroli, vienlaikus MK rīkojums papildināts ar pienākumiem tirdzniecības centru ēkās ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 m2 un kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji īpašniekiem jaunumi tirdzniecībā 2022 tiesiskajiem valdītājiem, kuriem jānodrošina, ka: tirdzniecības centrā vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, pie ieejas labi redzamā vietā izvieto opciju diplomi, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā, tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietaskur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

  jaunumi tirdzniecībā 2022

  Joprojām spēkā ir arī iepriekš noteiktie drošības pasākumi tirdzniecības vietās, t. Valdības noteiktie pienākumi tirgotājiem, kā arī papildu ieteicamie drošības pasākumi vienuviet publicēti Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Tāpat tirgotājus aicinām izmantot sagatavotos informatīvos materiālus, lai informētu veikalu apmeklētājus par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, masku lietošanu, distances ievērošanu un citus.

  jaunumi tirdzniecībā 2022

  BilancePLZ ir specializēts portāls, kas jaunumi tirdzniecībā 2022 visaktuālāko informāciju par jaunumi tirdzniecībā 2022 grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.