Rīgas dome

Interneta ieņēmumi ar atsaukumu maksātājam

Saturs

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN Ar Patentmaksas maksātāji, kas patentmaksas maksājumu par IIN pārmaksas automātisko atmaksu paredzēts ieviest, sākot ar Šādos gadījumos VID aprēķinās maksātājam IIN pēc VID informācijas sistēmās pieejamās informācijas un attiecīgi varēs novirzīt IIN pārmaksu iepriekšējo taksācijas periodu IIN saistību nokārtošanai; pilnveidota attaisnoto izdevumu administrēšanas kārtība, paredzot, ka VID deklarāciju apstrādē izmanto ārstniecības un izglītības pakalpojumu sniedzēju informāciju par maksātāja izdevumiem, ja nodokļa maksātājs pakalpojumu sniedzējam devis piekrišanu ar viņu saistīto personas datu nodošanai deklarācijas aizpildīšanai.

  Tāpat mainīsies prognozētais mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšanas formulas ienākumu pieauguma koeficients K2 no 1,09 uz 1,06, kuru piemēro VID.

  No Izmaiņas no Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz Ar Līdz Solidaritātes nodoklis Ar Mikrouzņēmumu nodoklis MUN Ar Tādējādi no MU darbinieka, kas pieņemts darbā, sākot no MUN maksātājam Turpinājumā apkopojums par izmaiņām nodokļu likumos, kas nosaka kārtību, kādā maksājams akcīzes nodoklis, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, dabas resursu nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis PVNkā arī jaunumiem grāmatvedības un revīzijas politikā.

  interneta ieņēmumi ar atsaukumu maksātājam

  Izlasi par iespējām to izmantot! Interneta ieņēmumi ar atsaukumu maksātājam saturs.

  interneta ieņēmumi ar atsaukumu maksātājam