Atpakaļceļš

Informācijas cenu dienests. Sākumlapa | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Ģeotelpiskās informācijas likuma Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi pielikums turpmāk — cenrādis un kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem turpmāk — pakalpojums : 1.

Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana; 1. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana; 1.

Persona par pakalpojumu informācijas cenu dienests saskaņā ar cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

Grozīts ar MK

Valsts zemes dienests viena pasūtījuma ietvaros sniedz vienu vai vairākus pakalpojumus atbilstoši personas pieprasījumam. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un tas ir tehniski iespējams, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi.

informācijas cenu dienests 30 variantu stratēģijas

Cenrāža VII nodaļā minētos pakalpojumus nesniedz īsākā termiņā. Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē gan elektroniskā veidā, gan klātienē vai pa pastu un persona pakalpojumu pieprasa, tai skaitā dokumentus iesniedz, un saņem elektroniskā veidā, Valsts zemes dienests par elektronisko pakalpojumu piemēro desmit procentu cenas samazinājumu. Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē tikai elektroniskā veidā un persona pakalpojumu pieprasa vai saņem klātienē, Valsts zemes dienests piemēro papildu maksu par apkalpošanu klātienē saskaņā ar cenrādi.

Valsts zemes dienests

Maksu par pakalpojumu veido: 7. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā, izņemot: 8.

 • Valsts vides dienesta informācijas sistēma "TULPE" | Valsts vides dienests
 • Publicēts:
 • Tirgus cenu un informācijas sistēma (TICIS)
 • Marubozu binārās opcijās
 • Tirdzniecības robots no līmeņiem
 • Kādā valodā ir rakstīti tirdzniecības roboti

Šādā gadījumā persona maksā priekšapmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, izņemot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus.

Ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.

 1. Drukāt Vispārējā informācija Saskaņā ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem katrai dalībvalstij ir jāvāc informācija par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem un jāziņo par tiem Eiropas Komisijai.
 2. Svarīgākais: Visi sūtījumi, kas saņemti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, jādeklarē muitā.

Paredzētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 8. Ja šo noteikumu 8.

informācijas cenu dienests atsauksmes par darbu pie binārajām opcijām

Valsts zemes dienests par sniegto pakalpojumu izraksta un izsniedz personai rēķinu. Persona Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas.

Pakalpojumu tarifi

Par pakalpojumu persona norēķinās: Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona. Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienestam ir tiesības datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.

Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies samaksas termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts informācijas cenu dienests.

informācijas cenu dienests ienākumi tiešsaistē

Ja ir ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums un persona ir samaksājusi atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam un maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi var pārtraukt: Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma informācijas cenu dienests pārtraukšanai, šādā kārtībā: Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas; Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski informācijas cenu dienests no pakalpojuma.

informācijas cenu dienests kā novērst zaudējumu tirdzniecību

Ja persona atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas informācijas cenu dienests naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu Šo noteikumu Valsts zemes dienests ne vēlāk kā 45 kalendāra dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību. Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta Ieņēmumi, izmantojot interneta lapu par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.

 • Izmaiņas no gada 1.jūlija | Valsts ieņēmumu dienests
 • Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm Viltotas jeb kontrafaktas preces ir tādas preces, kas pārkāpj tiesības uz intelektuālo īpašumu: preču zīmēm, dizaina paraugiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm u.
 • Latvijas valsts portāls
 • Kāda ir atšķirība starp bināro opciju un opciju
 • Tiešsaistes ienākumu prēmijas
 • Vietnes, kurās jūs varat nopelnīt naudu bez ieguldījumiem

Noteikumi stājas spēkā