Izvēloties CostPerform izmaksu vadībai, Jūs iegūsiet rīku, kas:

Iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

Ikdienas darbs katra darbinieka līmenī regulāri un pakāpeniski pietuvina uzņēmuma kopīgajam gada mērķim, pat ja tas darbinieks ir support, IT vai jurists. Katram darbiniekam pienākas savi KPI attiecībā uz procesiem, ko viņš pārvalda.

Atlīdzība vai sods?

iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

KPI izpilde ir vitāli svarīga uzņēmumam, bet ko tas nozīme darbiniekam? Vai to var apvienot ar motivācijas sistēmu? Ir noteikta fiksēta summa par ko iespēju stratēģijas vienojaties ar darbinieku un ko jūs esat gatavi maksāt kā fiksētu algu.

iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

Attiecīgi, jūs arī sagaidāt, ka darbinieks pildīs savu darbu, un tā izpildes kvalitāte tiek noteikta ar konkrētiem KPI. Pirms KPI iekļaušanas motivācijas sistēmā, ir svarīgi vienoties ar darbinieku, nonākot pie kopīgā plāna tā sasniegšanai.

Neatkarīgs viedoklis KPI izveidei ir ļoti svarīgi, lai ir objektīvs viedoklis par darbinieku pienākumiem un atbildību sadalījumu.

Citādāk, var veidoties negācijas, liekas diskusijas un darbinieku neuzticība KPI objektivitātei. Ir jāatceras, ka KPI aprēķins izriet no uzņēmuma stratēģijas un ir tikai matemātisks un objektīvs veids, kā pārnest stratēģiju ciparos piemēram, Top-Down.

iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

Top-Down metode vs Bottom-Up metode Top-down metode ir kopīgā uzņēmuma stratēģijas sadalīšana mazākās vienībās. Tā ir noderīga plānojot restrukturizāciju, veicinot agresīvas stratēģijas realizāciju, veicinot jauno projektu palaišanu vai arī tad, kad uzņēmuma īpašnieks izvirza konkrētus rezultātu mērķus, kas ir jāsasniedz nākamajā gadā.

Stratēģija sniedz redzējumu, kas Latvijas iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, privātajam sektoram un publiskai pārvaldei būtu jādara, lai Tomēr, lielos apjomos ņemot kredītus mājokļu iegādei, tie paši iedzīvotāji ir uzņēmušies saistības vidēji astoņpadsmit gadu garumā. Valsts pārvaldes stratēģisko plānošanas dokumentu laika horizonts lielākoties nepārsniedz piecu gadu robežu.

Piemēram, uzņēmums A aprēķina KPI, izejot no atsevišķiem produktiem vai produktu grupām, un beigās apkopojot rezultātus, skatās uz uzņēmuma rādītājiem kopumā. Šī metode ir noderīga gadījumos, kad tiek plānota pakāpeniska izaugsme vai arī kompānijās, kurās lielāko vērtību veido cilvēku resurss nevis aktīvu daļa.

Automatizācija iespēju stratēģijas manuālais darbs? Ne mazāk globālās tendences tirdzniecībā ir maksimāli automatizēt KPI veidošanas mehānismu un to kontroli.

Optimising legume production

Sliktākajā gadījumā, uzņēmums var iztērēt daudz resursu, regulāri veidojot manuālas KPI atskaites. Papildus automatizācijai, uzskaitei jābūt neatkarīgai no vadītāja-darbinieka puses, tādējādi kliedējot šaubas par datu precizitāti un subjektīvu uzskaites metodi.

Working hard or hardly working? Kas ir KPI rādītāji un kāpēc tos jāliek stratēģijas pamatā?

Mazāk ir vairāk Neskatoties uz to, ka KPI palīdz uzņēmumam efektīvi pārvaldīt tā izvēlēto stratēģiju, KPI skaita daudzumam ir tieši negatīva korelācija ar efektivitāti. Jo mazāk KPI ir uzlikti darbiniekam, jo precīzāks fokuss tam būtu uz konkrēto vēlamo darbību, kas viņam ir jāveic. Piesakies bezmaksas sarunai par Jūsu uzņēmuma KPI rādītājiem!

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes Kopsavilkums Pakāpeniski pilnveidojot politikas un budžeta plānošanas procesu, ir apzināta nepieciešamība nodrošināt finanšu politikas vadību ar attīstīto valstu līmenim atbilstošu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas līmeni. Lai to nodrošinātu, nepieciešama informācija un diskusijas par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izvērtējot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus. Pamatnostādnes par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmu turpmāk - Pamatnostādnes paredz izveidot vienotu rezultātu kuru pamatā ir rādītāji rezultatīvo rādītāju plānošanas un atskaitīšanās sistēmu institucionālās darbības stratēģijas IDS ietvaros. Pamatnostādņu par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas turpmāk tekstā - pamatnostādnes mērķi ir: 1 nodrošināt finanšu politikas vadību ar atbilstošu informāciju lēmumu pieņemšanai un diskusiju materiālu par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izsverot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus; 2 saistīt rezultatīvo rādītāju sistēmu ar stratēģisko plānošanu kā stratēģiskās plānošanas nepieciešamu sastāvdaļu.