Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

Iespējas slēpties, Krāpties un slēpties kļūst arvien grūtāk

Izvērtē satura aktualitāti! Lai likuma subjektiem vēl vairāk atvieglotu klientu izpēti, Uzņēmumu reģistrs kopā ar Tieslietu ministriju plāno pārskatīt, vai bez maksas pieejamā informācija ir pietiekama un vai vajadzētu publiskot vēl papildu dokumentus. Pašlaik arī tiek apspriests regulējums, lai radītu tādu klientu izpētes rīku, kas apvienotu informāciju no dažādiem valsts reģistriem vienā avotā.

Iespējas slēpties varētu darīt privātais sektors pēc noteiktu nosacījumu izpildes. Eiropas Savienības valstu reģistriem būs jāapmainās ar informāciju par patiesā labuma guvējiem.

Informācijas apmaiņa sāksies nākamgad. Grozījumi paredz īpašu regulējumu klientu izpētes rīku radīšanai. To būs atļauts darīt privātajam sektoram pēc likumā noteiktu nosacījumu izpildes. Pašlaik ir saņemts mazliet vairāk nekā ziņojumu par to, ka iespējas slēpties informācija par klienta patiesā labuma guvēju nesakrīt ar izpētes gaitā noskaidroto informāciju.

Reģistrs martā aizslēdza pakalpojumu zāli un pie klātienes pakalpojumiem vairāk neatgriezīsies. Redzam, ka visu var izdarīt attālināti. No Kopumā pieeja tiek nodrošināta datiem no 14 reģistriem, piemēram, komercreģistra, komercķīlu reģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra u. Ko bez maksas jebkurš cilvēks iespējas slēpties apskatīt Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros? Kāda informācija noder visvairāk?

Krāpties un slēpties kļūst arvien grūtāk

Reģistra tīmekļa vietni apmeklē daudzi — šīgada laikā ir vairāk nekā miljons skatījumu. Visvairāk aplūko datus par uzņēmumiem, meklē konkrētu komersantu un lasa visu, kas par to ir pieejams. Visa reģistrētā informācija arī ir pieejama bez maksas. Lielākajai daļai pietiek tikai ar aktuālo informāciju, kuru var redzēt bez autorizācijas, tātad nezinām, kurš to skatās.

Vai plānojat paplašināt bez maksas iegūstamās informācijas apjomu?

Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

Viss jau ir bez maksas, nav vairāk datu, iespējas slēpties piedāvāt. Reģistra informācijas pieejamību var sadalīt trīs grupās — tīmekļvietnē bez maksas un bez autorizācijas var aplūkot aktuālos reģistru ierakstus un citas reģistrētās ziņas. Un trešā grupa ir dokumenti, kuru publisko pieejamību likums neparedz un kuri ir pieejami tikai pēc pamatota pieprasījuma, jo nepieciešama satura izvērtēšana, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību.

iespējas slēpties

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija savā Reģistrs šogad, iztaujājot likuma subjektu uzraugus, veica izvērtējumu, vai reģistros pieejamā informācija ir pietiekama. Lielākā daļa atzina, ka ir pietiekama. Jā, zvērināti advokāti joprojām apgalvo, ka viņiem būtu nepieciešams aplūkot visu informāciju, un mūsu saruna iet strupceļā. Agrāk visa informācija bija pieejama Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantotāju vietnēs, bet saistībā ar fizisko personu datu aizsardzību tika saprasts, ka pieejamība ir pārmērīga un tā ir jāierobežo.

Savu izvērtējumu esam nodevuši Tieslietu ministrijai, un ir kopīgi jālemj, kā virzīties tālāk. Viens no dokumentiem ir iespējas slēpties ieguldījuma novērtējums par pamatkapitālā izdarītajiem ieguldījumiem. Iespējas slēpties, dokumenta saturā varētu būt informācija, kas palīdzētu saprast, vai kāds cits neapmaksā pamatkapitālu, vai iespējas slēpties ir dalībnieks, kas veic apmaksas. Iespējas slēpties ir ļoti daudz informācijas, kas nav tieši saistīta ar juridisko personu, un var būt situācija, ka personas, kas tur norādītas, protestēs — kur ir viņu datu aizsardzība?

Show full item record Abstract Darba nosaukums: Bērnu bailes un to novēršanas iespējas pirmsskolas vecumā. Tēmas aktualitāte: Ikviens ir pelnījis dzīvot normālu dzīvi, kas nav piepildīta ar stresu, satraukumiem vai nemiru sevī.

Ir jāmeklā līdzsvarots risinājums. Bezmaksas informācija tiek nodrošināta, pamatojoties uz NILLTPFN likuma nosacījumu par Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo biznesa reģistru datu bezmaksas pieejamību visiem iespējas slēpties. Cik lielā mērā Uzņēmumu reģistra vestie reģistri palīdzējuši atklāt PLG, padarīt biznesa vidi caurspīdīgāku? Uzņēmējdarbības vide ir kļuvusi caurspīdīgāka, to ir veicinājusi arī bezmaksas datu pieejamība. Redzam, kam pieder uzņēmums, kas to vada un iespējas slēpties ir PLG.

Esam starp opcijām super stratēģija Eiropas Savienības valstīm, kas reģistrē ne tikai patiesā labuma guvēju, bet arī visu ķēdi, kura ir publiski redzama.

Priekuļu novads - gitaristusesija.lv: Bērna bailes slimnīcā un iespējas tās mazināt

Līdz ar to krāpties un slēpties kļūst arvien grūtāk. Tāpat vēl šajā gadā plānots nodrošināt datu pieejamību atvērto datu formātā arī starptautiskā līmenī — atvērtās pārvaldības portālā.

iespējas slēpties

Bizness jau iet pāri robežām, kur redzam sarežģītas uzņēmumu ķēdes, slēpšanos, kas iziet ārpus Latvijas robežām.

Tādēļ ir svarīga starptautiska datu pieejamība — gan brīdī, kad mēs pārbaudām informāciju, gan arī tad, kad to dara citu valstu reģistri. Tādā veidā signalizējam ārvalstu investoriem, ka ejam uz atklātu, drošu biznesa vidi. Nav plānots izveidot vienotu reģistru, bet par datu apmaiņu un pieejamību ES līmenī tiek ne tikai runāts, bet jau sperti soļi, lai tas drīzumā kļūtu par realitāti. AML 5. Pašlaik Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm izstrādā īstenošanas aktu, un būs speciāla platforma, kurā publicēs PLG.

Direktīva paredz, ka informācijas apmaiņai iespējas slēpties PLG ir jāsākas jau nākamā gada martā. Taču, tā kā īstenošanas platformas izstrāde ir aizkavējusies, tas drīzāk varētu notikt nākamā gada otrajā pusē. Šis jautājums periodiski ir aktuāls.

Labi saprotu likuma subjektus, kuriem ir jāsniedz pakalpojums un jāpārbauda vairāki valsts reģistri, lai saprastu, vai var sniegt pakalpojumu. Pašlaik no valsts pārvaldes nav viena atbildīgā, kas visu informāciju apkopo vienā avotā, lai tā likuma subjektiem ir pieejama vienkopus. Taču tiek meklēts risinājums, kā atvieglot klientu izpēti privātā iespējas slēpties pusē, tāpēc Finanšu ministrija virza attiecīgus grozījumus NILLTPFN likumā valdībā tos paredzēts apstiprināt 1.

Grozījumi paredz īpašu regulējumu attiecībā klientu izpētes rīku radīšanai. Šādiem risinājumiem paredzēts nodrošināt iespējas slēpties arī pie ierobežotas iespējas slēpties informācijas.

Raidījums “Zebra” skaidro, kas slēpjas aiz Viļņas veiksmīgās transporta infrastruktūras

No likuma subjektiem gan ir dzirdēts viedoklis, ka tiek sagaidīts, lai valsts nodrošina informāciju vienkopus un bez maksas. Taču šobrīd tiek virzīts regulējums, lai šo uzdevumu var veikt starpnieki no privātā sektora.

Kas tie varētu būt? Regulējums tiek veidots tā, ka klientu izpētes rīku veidot var jebkurš, kam ir interese. Likumā tiek iestrādāti noteikti nosacījumi, kas būs jāizdara. Lai tas ir pārbaudīts pakalpojumu sniedzējs, jo piekļuve būs dažādiem datiem no dažādiem reģistriem, kas saplūdīs vienkopus, un ir svarīgi, kā dati tiek apstrādāti, glabāti, kam tie ir pieejami. Atsevišķi likuma subjekti bažījas, vai viņi varēs atļauties samaksāt par informācijas saņemšanu un kā tas ietekmēs viņu pakalpojuma cenu.

Tas būs kā biznesa projekts — datu sniegšana. Laiks ies uz priekšu, iestrādāsies normas, un varbūt nonāksim līdz brīdim, kad klienta izpētes rīka iespējas slēpties būs valsts pārvaldes rokās. Tas ir jautājums par resursiem. Reģistram, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, ir tiesības prasīt papildu informāciju par PLG. Cik bieži to nākas darīt? Konkrētas statistikas gan Uzņēmumu reģistram nav, bet, analizējot kopējo situāciju, esam secinājuši, ka pieprasīt papildu informāciju nenākas bieži, jo lielākajai daļai komersantu īpašnieki — fiziskas personas — ir Latvijā.

Papildu informācijas pieprasīšana notiek tad, kad sākas sarežģītās uzņēmumu ķēdes, kas iziet ārpus Latvijas. Normatīvi noteic, ka PLG ir jāatklāj no Pa šo laiku notika tāda kā pašdeklarācija, un nereti tika reģistrēti PLG, kuri tika iespējas slēpties pret citiem, kad Uzņēmumu reģistrs iespējas slēpties papildu informāciju. Pieļauju, iespējas slēpties tas notika izpratnes trūkuma dēļ.

Reģistram tiek pārmests, kāpēc tas tik stingri prasa PLG pamatojošo informāciju.

Ekspertu saruna \

Taču jāuzsver, ka uzņēmumu rīcībā jau šai informācijai būtu jābūt, jo kā tad uzņēmuma valde nonāca pie secinājuma, kas ir PLG, vai pie slēdziena, ka nevar noskaidrot PLG? Tāpēc pārmetumi ir nevietā — Uzņēmumu reģistrs neprasa vairāk dokumentu kā vien tos, kuriem jau vajadzētu būt uzņēmuma rīcībā. Vai šādi ziņojumi ir bijuši?

Pašlaik esam saņēmusi nedaudz virs ziņojumu. Lielākie ziņotāji ir kredītiestādes.

iespējas slēpties

Lai vienādotu praksi un izpratni par PLG, komunicējam ar kredītiestādēm. Piemēram, ja Uzņēmumu reģistrs var norādīt, ka nespēj noskaidrot PLG, tad kredītiestādēs tā nav, bankas prasa, kura fiziskā persona ir PLG.

Visbiežāk tā ir valde. Šādos gadījumos kredītiestādes var neziņot Uzņēmumu reģistram par nesakritību. Ja dati patiesi nesakrīt ar izpētes gaitā noskaidroto informāciju, tad iespējas slēpties nododam Valsts policijai, un tā lemj par kriminālprocesa uzsākšanu. Līdz ar to tās ir nopietnas sekas valdei. Uzņēmuma darbības izbeigšanas un likvidācijas process notiek atbilstoši Komerclikuma normām par vienkāršoto likvidāciju. Cik uzņēmumu vienkāršotajā veidā ir izslēgti no komercreģistra?

iespējas slēpties

Šogad ap komersantu ir brīdināti: ja viņi neatklās informāciju, sekos vienkāršotā likvidācija. Daļa no iespējas slēpties komersantiem informāciju ir atklājuši, iespējas slēpties norisinās vienkāršotās likvidācijas procedūra, daļa ir jau izslēgti, bet ar dažiem domstarpību risināšana nonāk līdz tiesai.

Bet to vajadzēja izdarīt jau pēc pirmā brīdinājuma! Šādos gadījumos pieņemam lēmumu komersantu atjaunot komercreģistrā, jo pašmērķis nav likvidēt strādājošus uzņēmumus, kuri — kaut arī novēloti — izpilda likuma prasības. Grozījumi paredz, ka no likuma tiks izņemti atsevišķi Uzņēmumu reģistra sniegtie specifiskie pakalpojumi, piemēram, paraksta apliecināšana, kuru var sniegt tikai klātienē.

Bet šim pakalpojumam ir alternatīva — zvērināts notārs vai elektroniskais paraksts. Konceptuālā virzība ir tāda, ka Uzņēmumu reģistrs martā aizslēdza pakalpojumu zāli un pie klātienes pakalpojumiem vairāk neatgriezīsies. Stiprinām konsultatīvo atbalstu, zvanu centru, lai varētu klientus atbalstīt attālināti.

Kā iestāde attīstījusies šo gadu laikā, un kādu redzat darbu nākotnē? Vienmēr esam tiekušies, lai Uzņēmumu reģistra pakalpojumi ir pēc iespējas ātrāki un ērtāki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Lai pasaulē veicinātu cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jau šī gada septembrī 52 valstis, tostarp, Latvija, uzsāks automātisku informācijas apmaiņu par finanšu iestāžu kontiem. VID norāda, ka pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi pārrobežu krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Ieņēmumi, kas netiek deklarēti un no kuriem netiek nomaksāti nodokļi, ievērojami samazina valsts budžeta ieņēmumus. Gan Eiropas Savienībasgan pasaules līmenī tiek meklēti risinājumi, lai to novērstu.

Pēdējo gadu iezīme — pakalpojumu sniegšana ir jāsabalansē ar drošību. Visi pakalpojumi ir digitalizēti, un ir izdarīts viss, lai tos sniegtu attālināti. Tāpēc Covid krīzē bija bināro opciju rādītāji, kā to izmantot pāriet uz attālināto darbu un pakalpojumu sniegšanu.

Otrs — reģistru datu pieejamība. Tā ir kardināli mainījusies — no papīra uz digitālo vidi, pieejama informācija tiešsaistē bez maksas un jebkuram. Tas ir ieguvums visai sabiedrībai.

Nākotnē arī jāiet līdzi laikam, jāsniedz pakalpojumi tā, lai uzņēmēji mūs izjustu pēc iespējas mazāk, lai ir vairāk laika nodarboties iespējas slēpties biznesu, nevis ar birokrātisko prasību pildīšanu.

Izlasi par iespējām to izmantot!

Show full item record Abstract Darba autors: Andra Cabule.

Labs saturs.