Latvijas valsts portāls

Ienākumu veidi internetā programmās. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nauda Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus? Katru gadu, sākot no marta, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja ienākumu veidi internetā programmās ienākumu deklarāciju, lai saņemtu no valsts iepriekšējā gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu? Apskati biežāk uzdotos jautājumus

Atbilstoši likumam tā ir daļa no līdzekļiem, ko pērnā gada laikā esam samaksājuši par ārsta pakalpojumiem vai izglītību tostarp bērnu pulciņiem jeb interešu izglītībuuzkrājumiem privātajai pensijai, kā arī par diferencēto neapliekamo minimumu, kas pārsniedz mēnesī noteikto. Lai gan gada ienākumu deklarācija ir obligāta tikai nedaudzām iedzīvotāju grupām, ir vērts deklarēt savus ienākumus brīvprātīgi, īpaši ja ir apgādājamās personas, bijuši izdevumi par mācībām vai ārsta pakalpojumiem.

Naudas summas, ko var atgūt no valsts, ir dažādas atkarībā no taksācijas gadasavukārt deklarāciju var iesniegt par iepriekšējiem trīs gadiem.

Saņemiet samaksu USD 622 dienā kā pilnīgu iesācēju, izmantojot fotoattēlus-(bez maksas) Pelni...

Jāņem vērā, ka kopējā atmaksa no VID nevar būt lielāka ienākumu veidi internetā programmās konkrētajā gadā par ko iesniegta deklarācija nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Par ko un cik lielu nodokļu pārmaksu iespējams atgūt? Par diferencēto neapliekamo minimumu.

Seko aktualitātēm

Cilvēki, kuri gadā nav strādājuši visus 12 mēnešus un nav arī izmantojuši visu gada neapliekamo minimumu, kas tiem pienākas, iesniedzot deklarāciju, var atgūt šo neizmantoto daļu. Neapliekamais minimums Tātad, ja gada kopējie ienākumi bijuši zemāki par 14 eiro 12 xtad, iesniedzot deklarāciju, var atgūt pārmaksātā nodokļa tiesu par neizmantoto ienākumu veidi internetā programmās neapliekamo minimumu.

ienākumu veidi internetā programmās

Svarīgi bināros failus Linux ņemt vērā, ka nepaliekamā minimuma apmēru ietekmē papildu ienākumu apjoms, kā arī papildu nodokļu atvieglojumi.

Par katru apgādājamo iespējams saņemt atvieglojumus eiro mēnesī jeb eiro gadā.

ienākumu veidi internetā programmās

Apgādājamos iespējams reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu un, deklarējot ienākumus, saņemt atbilstošos atvieglojumus. Par ārstniecības un izglītības izdevumiem, veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem eiro apmērā katrs ģimenes loceklis var saņemt pārmaksātos nodokļus.

gada LV portāls

Ja izdevumi attiecīgajā gadā bijuši lielāki, tos automātiski attiecina uz nākamajiem trim gadiem. Būtiski, ka deklarācijā var iekļaut arī vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu un personu, kas ir apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību.

Tas ir iespējams gadījumā, ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju. Nodoklis ir atgūstams arī par veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumiem, ja polisi esi pircis pats vai esi veicis darba devēja noteiktu līdzmaksājumu.

ienākumu veidi internetā programmās

Tāpat svarīgi atcerēties, ka izdevumi par izglītību nav tikai studiju izdevumi. Nodokļa daļu iespējams atgūt arī par apmācību darbā nepieciešamo iemaņu iegūšanu, piemēram, angļu valodas kursiem, ja tie apgūti valsts akreditētā izglītības programmā.

ienākumu veidi internetā programmās

Savukārt bērnu vecāki var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summas, kas samaksāta par interešu izglītības programmu apgūšanu jeb pulciņiem bērniem līdz 18 gadiem, piemēram, par mūzikas, deju vai sporta nodarbībām. Ja ir ziedota nauda nodibinājumiem, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, piemēram, Ziedot.

Main navigation

Kā maksājuma apliecinājums kalpos bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts vai nodibinājuma kases ieņēmumu orderis. Par iemaksām uzkrājumos ar dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. Maksimālais privāti veikto iemaksu apjoms uzkrājošajai apdrošināšanai un pensiju 3. Ātrākais veids deklarācijas iesniegšanai ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo tajā atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, kā arī no iepriekšējiem gadiem attiecinātie ārstniecības un izglītības izdevumi.

Klientu veidu pārslēgs

Tev atliks tikai norādīt attaisnoto izdevumu summas un deklarācijai pievienot maksājumus apliecinošos dokumentus. Atceries, ka nodokļos pārmaksāto līdzekļu atgūšanu paredz likums.

ienākumu veidi internetā programmās

Šādai iespējai papildināt savu ģimenes budžetu vajadzētu būt tikpat pašsaprotamai, kā paņemt veikalā naudas atlikumu pēc pirkuma veikšanas!