Latvijas valsts portāls

Ienākumi tiešsaistē, 1. Nozares asociācijas pieprasa nepārdomātās nodokļu reformas atlikšanu - Neatkarīgā

Saturs

  Avansa maksājumu slogs varētu būt mazāks Avansa maksājumu slogs ienākumi tiešsaistē būt mazāks Latvijas situācija ar iedzīvotāju teorētiskā opcijas cena nodokļa IIN avansa maksājumu. Latvijas situācija ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN avansa maksājumu.

  ienākumi tiešsaistē

  Portāla manabalss. Algotiem ienākumu saņēmējiem nav jāuzskaita, cik liels nodoklis būs jāmaksā, iesniedzot gada ienākuma nodokļa deklarāciju, bet ienākuma izmaksātājs ietur un iemaksā valsts budžetā nodokli pēc ienākuma gūšanas mēneša.

  ienākumi tiešsaistē

  Saimnieciskās darbības veicēju avansa maksājumi ir mēģinājums novērst situācijas, kad nodokļa maksātājs nav plānojis nodokļa maksājumu, nav atlicis tam daļu no ienākumiem un nevar samaksāt visu nodokli pēc gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas.

  Tas nodrošina vienmērīgāku ienākošās naudas plūsmu valsts budžetā.

  ienākumi tiešsaistē

  Saimnieciskās darbības veicēju ienākumi tiešsaistē avansa maksājumi nav kaut kas unikāls tikai Latvijā. Piemēram, Lielbritānijā avansa maksājums saimnieciskās darbības veicējiem jāveic, sākot ar otro gadu, divos maksājumos, kas katrs ir puse no nodokļa maksājuma par iepriekšējo taksācijas gadu. Neatspoguļo faktiskās saistības Tā kā avansa maksājums ienākumi tiešsaistē tikai aplēse, kas balstīta uz pagātnes ieņēmumiem un nodokļa maksājumiem, tad situācijā, kad saimnieciskās darbības veicēja ienākumi mainās, avansa maksājums varētu neatspoguļot faktiskās nodokļu saistības.

  ienākumi tiešsaistē

  Piemēram, ja saimnieciskās darbības ienākumi samazinās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad avansa maksājumi veidos lielāku summu nekā faktiskā nodokļa saistība par gadu, kas tiek aprēķināta, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju Šādā gadījumā pārmaksātais nodoklis tiek atmaksāts nodokļa maksātājam.

  Risks ar neregulāru darbību Turpretī situācijā, kad iepriekšējā taksācijas gada ienākumi un nodokļa maksājumi ir mazāki nekā tekošajā gadā, avansa maksājumi pilnībā nenosegs faktisko nodokļa maksājumu. Avansa maksājumi varētu sagādāt finansiālas grūtības saimnieciskās darbības veicējiem, kas to ienākumi tiešsaistē regulāri un kuriem var rasties situācija, ka ceturksnī, par kuru jāmaksā nodokļu avanss, nav nekādu saimnieciskās darbības ienākumu.

  ienākumi tiešsaistē

  Tā nodokļa maksājums, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, nebūtu tik liels, bet arī avansa maksājumi varētu būt mazāk apgrūtinoši situācijās, kad ienākumi tiešsaistē darbības ienākumi kādā ceturksnī vai visā gadā ir samazinājušies, vai arī saimnieciskās darbības ienākumi nav regulāri.