KPMG Personalization

Ienākumi no vietnes

Saturs

  Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli no litecoin peļņa Tālāk tekstā ir apkopota informācija par IIN piemērošanu dažādiem Latvijas nodokļu maksātāju fizisko personu un rezidentu ienākumu veidiem no ieguldījumu produktiem.

  ienākumi no vietnes

  Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji un kredītiestādes nodrošina informāciju klientiem par ieturēto nodokli konta izrakstā. Likuma izpratnē procentu ienākuma gūšanas un izmaksas diena ir tā diena, kurā personai rodas tiesības neierobežoti rīkoties ar ienākumu saskaņā ar noslēgto līgumu vai Likumu un kurā ienākums kļūst personai pieejams tās norādītajā veidā vai kārtībā, piemēram, ieskaitīts norēķinu vai finanšu instrumentu kontā.

  ienākumi no vietnes

  Finanšu instrumentu konts vai ieguldījumu konts? No Ieguldījumu kontam ir šādas priekšrocības salīdzinājumā ar parasto finanšu instrumentu kontu: retāk jāiesniedz nodokļu deklarācija par gūtajiem ienākumiem; atvieglota nodokļa aprēķināšanas kārtība, jo nodoklis jāaprēķina un jānomaksā, ja izmaksas no ieguldījumu konta ir pārsniegušas iemaksas; ērtāka ienākumi no vietnes deklarācijas sagatavošana, jo apliekamā ienākuma aprēķinu deklarācijas sastādīšanai var sagatavot Latvijas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība ; ieguldījumu kontu var atvērt arī pie citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts vai tādas valsts, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja, par šāda konta īpašo statusu paziņojot Valsts ienākumi no vietnes dienestam līdz taksācijas gada beigām, tomēr aprēķins par gūtajiem ienākumiem ir jāveic pašam nodokļu maksātājam.

  ienākumi no vietnes

  Atvieglojumi privātos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu Ja fiziskā persona izvēlas veikt iemaksas uzkrājumiem, izmantojot privātos pensiju fondus vai dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu, ir iespējams izmantot arī IIN atvieglojumus, ienākumi no vietnes. Turklāt, ja iemaksas par darbinieku veic darba devējs, darba devēja veiktās iemaksas ir ieskaitāmas darbinieka darba ienākumos, bet nosakot darbinieka ar algas nodokli apliekamo ienākumu, šīs iemaksas atskaita no ienākuma, ievērojot Likumā noteiktos ierobežojumus.

  ienākumi no vietnes