Algas kalkulators

Ienākumi internetā 2022

Saturs

  ienākumi internetā 2022

  Finanšu ministrijas ziņa, publicēta Līdz Attiecīgi līdz Ar Pievienotās vērtības nodoklis Ar Tādējādi ir veikti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem PVN piemērošana ir atrunāta maksai par atkārtoti lietojamu dzēriena iepakojumu, nevis depozīta maksai.

  Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka maksa par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu netiks iekļauta pārdodamās preces ar PVN apliekamajā vērtībā.

  ienākumi internetā 2022

  Tomēr, iesniedzot deklarāciju par taksācijas gadu, ir jākoriģē piegādātās preces ienākumi internetā 2022 PVN apliekamo vērtību par iepriekšējā gadā nesaņemtā dzēriena iepakojuma vērtību, kā rezultātā jāiemaksā valsts budžetā aprēķinātā PVN summa. Depozīta maksai Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējums nav piemērojams.

  ienākumi internetā 2022

  Grāmatvedības joma Ar Ar likuma grozījumiem: vidējām un lielām sabiedrībām noteikts pienākums finanšu pārskata pielikumā sniegt arī detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izmaksām attiecināms uz gada pārskatiem sākot ar Minētie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Grāmatvedības likumu, ir piemērojami līdz jauno noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz