Nakamās paaudzes ICT* uzņēmums

Ieņēmumi no interneta izplatīšanas

Kultūras ministrija izstrādājusi priekšlikumu televīzijas pakalpojumu nelegālas izplatīšanas internetā problēmas risināšanai Publicēts pirms 5 gadiem.

ieņēmumi no interneta izplatīšanas

Izvērtē satura aktualitāti! Likumprojekts izstrādāts, lai risinātu televīzijas pakalpojumu nelegālās izplatīšanas internetā problēmu. Likumprojekts paredz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei NEPLP kompetenci vērsties pret retranslāciju bez retranslācijas atļaujas saņemšanas.

ieņēmumi no interneta izplatīšanas

Tas dos iespēju NEPLP vērsties pie starpnieka pakalpojuma sniedzējiem, kas nodrošina informācijas uzturēšanas pakalpojumus. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai" skatīts Ministru kabineta Arī Dr. Arņa Saukas, Rīgas Ekonomikas augstskolas un biedrības "BASE" veiktajā pētījumā "Nelegālās maksas TV apraides apjoms Latvijā " norādīts, ka vismaz mājsaimniecības izmanto nelegālos maksas televīzijas pakalpojumus.

Zāles varēs nopirkt arī internetā

Uzsākot darbu pie televīzijas pakalpojumu nelegālās izplatīšanas internetā ierobežošanas risinājumiem, kultūras ministre Dace Melbārde izveidoja darba grupu, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji no elektronisko sakaru nozares un valsts institūcijām.

Jau sākotnēji darba grupa izprata, ka jautājums par televīzijas pakalpojumu nelegālas izplatīšanas internetā ierobežošanu ir daudz plašāks par NEPLP kompetenci, tas skar autortiesību un blakustiesību jomu, nelicenzētu komercdarbību, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un citas nelegālas darbības.

ieņēmumi no interneta izplatīšanas

Darba grupa vienojās, ka primāri NEPLP, Valsts policijai, Valsts ieņēmumu dienestam un citām kompetentajām institūcijām būtu jāvēršas pret Latvijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kas ar šādu nelegālu pakalpojumu sniegšanu nodarbojas.

Vairumā gadījumu normatīvie akti jau paredz pietiekami plašu regulējumu, taču vienlaikus uzraudzības iestādēm ir nepietiekami resursi, tāpēc līdzās likumprojektam KM uzsver nepieciešamību atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts policijas kapacitātes nodrošināšanai. Papildus darba grupa vienojās, ka nepieciešams strādāt pie jauna tiesiskā ieņēmumi no interneta izplatīšanas, kas precīzāk atbilstu mūsdienu mediju videi un tehnoloģiskajām iespējām.

ieņēmumi no interneta izplatīšanas

Paredzēts, ka tas aizvietos Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem". Likumprojektā ņemts vērā, ka ikviens ierobežojums attiecībā uz televīzijas pakalpojumiem ir jāvērtē Costa kapitāla binārās iespējas brīvības, kas ir demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtība, ierobežošanas aspektā.

Ikvienam vārda brīvības ierobežojumam jābūt paredzētam likumā, jāatbilst leģitīmam mērķim un tam jābūt samērīgam.

ieņēmumi no interneta izplatīšanas

Nelegālo televīzijas pakalpojumu ierobežošanas mērķis ir citu cilvēku tiesību aizsardzība, kā arī valsts un sabiedriskās drošības intereses. Savukārt piekļuves liegšana uzglabātajai informācijai tiek uzskatīta par samērīgāko no risinājumiem, salīdzinot ar bloķēšanu un filtrēšanu.

KM izsaka pateicību nozarei par problēmas aktualizēšanu, līdzdalību risinājumu meklēšanā un cer arī uz turpmāku aktīvu iesaistīšanos problēmas risināšanā.

Ieņēmumi no interneta trafika pārskatiem

Aiga Grišāne, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas juriskonsulte Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli.

Par tās saturu atbild iesūtītājs.

Zemessardzei – 15

Publicēšanas noteikumi Labs saturs.