2. Gaumīgs un pārdomāts dizains un vizuālie elementi

Ieņēmumi, izmantojot interneta lapu. Trīs receptes nodokļu ieņēmumu palielināšanai

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu

Privātuma atruna. Distances līgums Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi izmantojot interneta lapu pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Veidojot interneta veikalu, distances līgumam vajadzētu veltīt atsevišķu sadaļu ar nosaukumu Noteikumi vai Distances līgums Distances līgumā obligāti jānorāda: Tirgotāja nosaukums, ieņēmumi un kontaktinformācija; Informācija par preču pasūtīšanas, samaksas un piegādes kārtību un termiņiem; Informācija par atteikuma tiesībām - kā un kādā termiņā pircējs drīkst atgriezt preci, un kādā veidā ir iespējams saņemt atpakaļ izmantojot interneta lapu naudu.

Lai atvieglotu distances līguma sastādīšanu, lūk īss distances līguma paraugs.

Iespējams, Tev noderēs Microsoft 365 business!

Atteikuma tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības regulējums nosaka, ka tirgotājiem jānodrošina patērētājam tiesības atteikties no pasūtījuma 14 dienu laikā, neminot iemeslu. Svarīgākais par atteikuma tiesībām: Ieņēmumi tiesības un atteikuma procedūra ir obligāti jānorāda distances līgumā; Ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām, tad ieņēmumi periods ir 1 gads; Preču atgriešanas termiņš nevar akciju tirgus tirdzniecība pēc jaunumiem īsāks par 14 dienām; Pārdevējam obligāti jānodrošina pircējs ar atteikuma veidlapu papīra formātā pie piegādes vai pa ieņēmumi, vai internetā kopā ar distances līgumu.

Atteikuma veidlapas paraugs. Likumā gan ir norādīti daži reti izņēmumi, piemēram, personificētu preču izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma, taču tajos mēs šobrīd neiedziļināsimies.

Precīza un pilnīga informācija

Mēs iesakām saviem klientiem atteikuma tiesības un procedūru detalizēti izklāstīt distances līgumā, kas uzskatāmi publicēts interneta veikala sadaļā ar atbilstošu nosaukumu. Interneta veikala reģistrācija VID struktūrvienību reģistrā Likums nosaka, ka interneta veikali ir jāreģistrē kā struktūrvienība VID struktūrvienību reģistrā.

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu

Lai gan pašlaik VID vēl aktīvi nesoda uzņēmējus par interneta veikalu nereģistrēšanu, mums ir ienākusies informācija no VID, ka drīzumā situācija varētu mainīties. Reģistrēt struktūrvienību ir pavisam viegli: Sānu izvēlnē nospied Reģistri, tad izvēlies Struktūrvienības; Tālāk nospied Pievienot struktūrvienību; Lauciņā Veids, izvēlies Tīmekļa vietne; Lauciņā Tīmekļa vietnes adrese ieraksti interneta veikala adresi, piemēram www.

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu

Tas arī viss. Tagad Tavs interneta veikals ir oficiāli reģistrēts.

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu

Personas datu aizsardzība Personas dati ir jebkura informācija, kas ļauj likumīgi identificēt konkrētu personu — vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums utt. Personas datu aizsardzības regulas prasības ir jāievēro visiem, kas slēdz līgumus ar privātpersonām, jebkādā citā veidā izmanto personas datus. Galvenie pienākumi, kurus nosaka vispārējā datu aizsardzības regula ir informēt par datu apstrādi, piemēram, ar privātuma atrunas palīdzību, nodrošināt datu apstrādes drošību, nodrošināt datu precizitāti un aktualizāciju, ievērot datu subjektu tiesības, ziņot par noplūdēm 72 stundu laikā.

Vairāk par personas datu aizsardzību lasi mūsu rakstā - Kā pielāgot uzņēmumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām?

Zemi ieņēmumi ≠ zems nodokļu slogs

Privātuma atruna jeb privātuma politika Lai mājas lapa vai interneta veikals atbilstu datu aizsardzības regulas prasībām, ir svarīgi informēt apmeklētājus par personas datu apstrādi, tāpēc mājas lapā vai interneta veikalā ir jāpublicē privātuma atruna privātuma politikakas atbild uz šādiem jautājumiem: Kādi dati tiek iegūti?

Kādiem mērķiem dati tiek izmantoti?

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu

Cik ilgi dati tiek glabāti? Kas var piekļūt datiem?

Ēnu ekonomika

Vai un kā tiek izmantoti sīkdatnes cookies? Kādas ir klienta tiesības saistībā ar datiem? Privātuma atrunai nav obligāti jābūt garai vai sarežģītai, taču tai ir precīzi un pilnīgi jāatbild uz augstāk minētajiem jautājumiem.

Atbildot uz augstāk minētajiem jautājumiem, privātuma atrunā obligāti jāinformē datu ieņēmumi par to, ka viņam ir tiesības piekļūt saviem datiem.