Rīgas dome

Ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam

Valsts ieņēmumu dienests Valsts ieņēmumu dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas finansu ministra pārraudzībā un nodrošina Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas. Valsts ieņēmumu dienesta galvenie uzdevumi Valsts ieņēmumu dienests vada tam pakļauto iestāžu darbu, un tā galvenie uzdevumi ir: 1 nodrošināt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas; 2 realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību; 3 kontrolēt valsts ierēdņu ienākumu avotu likumību; 4 veikt kontroli un uzraudzību pār to, kā valsts ierēdņi un citi valsts ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam pašvaldību iestāžu darbinieki ievēro likumos noteiktos ienākumu gūšanas, uzņēmējdarbības un tiesisko attiecību ierobežojumus, lai novērstu interešu sadursmes; 5 novērst un atklāt noziegumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā; 6 nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam pakļauto iestāžu darbinieku, ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam arī nodokļu maksātāju apmācību nodokļu likumdošanas aktu piemērošanas jautājumos, 3.

Hobijs kā bizness – kas jāzina par nodokļiem | Swedbank blogs

Valsts ieņēmumu dienesta struktūra 1. Valsts ieņēmumu dienestu vada Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieks. Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieka prombūtnes laikā Valsts ieņēmumu dienestu vada viņa vietnieks.

Parole tiks nosūtīta uz e-pastu. Dīkstāves pabalsts izmaksāts nepamatoti un darba devējs vēlas atmaksāt atpakaļ. Kādai rīcībai ir jābūt no darba devēja, kāds dokuments ir jāiesniedz iesniegums un kā atgriezt naudu, kur pārskaitīt, vai uz to pašu kontu, no kura izmaksāja darbiniekam?

Valsts ieņēmumu dienesta sastāvā ir šādi departamenti: 1 Nodokļu kontroles departaments; 2 Muitas departaments; 3 Finansu izziņas departaments. Valsts ieņēmumu dienesta rajonu republikas pilsētu nodaļu sastāvā ir nodokļu inspekcijas, muitas vietējās iestādes un finansu izziņas dienesti, kā arī struktūrvienības, kas nodrošina nodaļu darbu. Pašvaldību institūciju lēmumi, kuri apturēti šajā pantā paredzētajos gadījumos, tiek atcelti likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Labākais forex trading signālu programmatūra

Valsts ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam dienesta rajona republikas pilsētas nodaļa 1. Valsts ieņēmumu dienesta iestādes ir rajonu republikas pilsētu nodaļas. Valsts ieņēmumu dienesta rajona republikas pilsētas nodaļas priekšnieks: 1 vada visu Valsts ieņēmumu dienesta darbu rajonā republikas pilsētā ; 2 apstiprina nodaļas štatus un ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam tāmi; 3 pieņem darbā nodaļas darbiniekus; 4 pieprasa uzņēmuma, iestādes vai organizācijas saimnieciskās un finansiālās darbības ārpuskārtas revīziju.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prasību izpilde Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtie lēmumi, izvirzītās prasības un dotie norādījumi šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti jāizpilda visām Valsts ieņēmumu dienesta kontrolei pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām.

Bitcoin peļņa izkrāpta? Ieguldīt bitcoin nav gitaristusesija.lv

Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu un ierēdņu sadarbība Valsts ieņēmumu dienesta iestādes, kā arī ierēdņi savus uzdevumus fiskālās politikas un muitas politikas, kā arī noziegumu atklāšanas jomā veic, savstarpēji sadarbojoties.

Nodokļu kontroles iestādes un ierēdņi 1. Nodokļu kontroles iestādes ir Nodokļu kontroles departaments un tam pakļautās rajonu republikas pilsētu nodokļu inspekcijas, kas darbojas Valsts ieņēmumu dienesta rajonu republikas pilsētu nodaļās. Nodokļu kontroles iestāžu ierēdņi ir Nodokļu kontroles departamenta direktors, direktora vietnieki, struktūrvienību vadītāji, rajonu republikas pilsētu nodokļu inspekciju priekšnieki, viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, galvenie inspektori un inspektori.

 • Pamatus, kā pelnīt naudu tiešsaistē
 • Par Valsts ieņēmumu dienestu
 • Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde | Rīgas domes telefonu grāmata
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN Ar
 • Par Valsts ieņēmumu dienestu - Latvijas Vēstnesis
 • Par nodokļiem un nodevām
 • Bitcoin Forex Bitcoin nopelnīt 53 Kas man 13 Coimbatore klases 50 Mīti un patiesība par Bitcoin: vērtības lēciens un virtuālais zelts Ir Bitcoin Droši Ieguldīt - Neironu tīkla tirdzniecības programmatūra bezmaksas Tirgū vienmēr atradīsies kādi, kuri šobrīd pelna vairāk nekā tu.
 • One moment, please

Nodokļu kontroles iestāžu ierēdņu tiesības 1. Lietās par valsts nodokļu parāda piedziņu Nodokļu kontroles departamenta ierēdņiem, kuri apraksta parādnieka mantu un piedzen parādu saskaņā ar tiesas spriedumu, tiek piešķirtas tiesu izpildītāja tiesības, un viņu darbību, kā arī ar sprieduma izpildīšanu saistītos nepieciešamos izdevumus un atlīdzību viņiem nosaka saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksu.

Muitas departamenta uzdevumi 1. Preču un citu priekšmetu muitas kontrole, to aplikšana ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšana un muitas kontroles noformēšana, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzība ir tikai muitas lieta.

 1. Īpaši augsti ienākumi
 2. Emitenta orderis un opcija
 3. Publications - Sorainen

Muitas iestādes un ierēdņi 1. Muitas iestādes ir Muitas departaments un tam pakļautās rajonu republikas pilsētu muitas vietējās iestādes muitas kontrolpunkti, muitas robežas caurlaides punkti un citas struktūrvienībaskas darbojas Valsts ieņēmumu dienesta rajonu republikas pilsētu nodaļās. Muitas iestāžu ierēdņi ir Muitas departamenta direktors, direktora vietnieks, struktūrvienību vadītāji, rajonu republikas pilsētu muitas vietējo iestāžu priekšnieki, muitas eksperti, muitas inspektori un muitas uzraugi.

Muitas ierēdņu tiesības 1. Visiem muitas iestāžu ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības ieiet uzņēmumu uzņēmējsabiedrību un organizāciju, kā arī īpašo un atklāto ekonomisko zonu teritorijā vai telpā, kurā atrodas muitas kontrolei pakļautās preces un citi priekšmeti.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Muitas iestāžu ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības, ja nepieciešams, likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā nēsāt un lietot šaujamieročus, ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam aizsardzības līdzekļus, kā arī speciālos līdzekļus transporta apturēšanai uz Latvijas Republikas muitas robežas. Lai nodrošinātu muitas uzdevumu izpildi, muitas iestādes sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem uzņēmējsabiedrībāmorganizācijām un fiziskajām personām.

Muitas iestāžu ierēdņiem ir tiesības un pienākums patstāvīgi vai kopā ar robežapsardzības, imigrācijas un sabiedriskās kārtības dienestu darbiniekiem aizturēt Latvijas Republikas valsts robežas pārkāpējus likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Karjera Hobijs kā bizness Esi jurists, bet brīvajā laikā patīk fotografēt?

Finansu izziņas departamenta uzdevumi Finansu izziņas departamenta uzdevumi ir: 1 veikt likumdošanas aktos noteikto operatīvo darbību, lai atklātu noziegumus un citus likumpārkāpumus valsts ieņēmumu sfērā, izņemot speciālo operatīvo darbību; 2 veikt likumdošanas aktos noteikto operatīvo darbību, lai atklātu noziegumus un citus likumpārkāpumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbībā, izņemot speciālo operatīvo darbību; 3 izdarīt izziņu krimināllietās, kas ierosinātas, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu konstatētajiem faktiem valsts ieņēmumu sfērā.

Finansu izziņas iestādes un ierēdņi 1.

Nekas netika atrasts

Finansu izziņas iestādes ir Finansu izziņas departaments un tam pakļautie rajonu republikas pilsētu finansu izziņas dienesti, kas darbojas Valsts ieņēmumu dienesta jūs varat nopelnīt vieglu naudu republikas pilsētu nodaļās. Finansu izziņas iestāžu ierēdņi ir Finansu izziņas departamenta direktors, direktora vietnieks, vecākie finansu izziņas inspektori un finansu izziņas inspektori.

ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam tendenču līniju krustojums

Finansu izziņas iestāžu ierēdņu tiesības 1. Finansu izziņas iestāžu ierēdņiem ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā veikt operatīvo darbību Valsts ieņēmumu dienesta kompetences jautājumos.

Bitcoin tirdzniecba nasdaq

Finansu izziņas departamentam ir Latvijas Kriminālprocesa kodeksā noteiktās izziņas iestādes pilnvaras. Lai atklātu un novērstu noziegumus un citus likumpārkāpumus, Finansu izziņas departamenta ierēdņiem ir tiesības, kas noteiktas šā likuma Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem izvirzāmās prasības Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni var būt persona, kuras atbilstību amatam atzinusi attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta iestādes atestācijas komisija.

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņi pieņemami darbā un atbrīvojami vai atlaižami no darba 1. Valsts ieņēmumu ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam priekšnieku ieceļ amatā Ministru kabinets pēc finansu ministra ieteikuma.

ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam vākt satosh

Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieka vietnieku, Nodokļu kontroles departamenta direktoru, Muitas departamenta direktoru un Finansu izziņas departamenta direktoru ieceļ amatā finansu ministrs pēc Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieka ieteikuma. Pārējos Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta pārvalžu, daļu un nodaļu vadītājus un darbiniekus pieņem darbā Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieks pēc attiecīgā departamenta direktora ieteikuma.

Valsts ieņēmumu dienesta rajonu republikas pilsētu nodaļu priekšniekus ieceļ amatā Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieks. Rajonu republikas pilsētu nodaļu darbiniekus pieņem darbā nodaļu priekšnieki.

Šāda pati kārtība attiecas arī uz visu amatpersonu atbrīvošanu vai atlaišanu no darba.

Ierēdņa statuss Valsts ieņēmumu dienests ir civildienests, un tā ierēdņiem ir civildienesta ierēdņa statuss. Ierēdņu tiesiskā aizsardzība 1.

Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu kavēšanu realizēt viņu likumīgās tiesības, par viņu goda aizskaršanu, pret viņiem vērstiem draudiem vai vardarbību, kā arī par viņu dzīvības apdraudējumu sakarā ar dienesta pienākumu izpildi vainīgās personas tiek sauktas pie likumā noteiktās atbildības.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ir tiesības nēsāt personisko ieroci vai citus personiskās aizsardzības līdzekļus. Pensijas piešķiršanas un maksāšanas kārtību Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem nosaka likums «Par valsts pensijām». Uz viņiem attiecas arī citas likumdošanas aktos paredzētās garantijas.

Ierēdņa atbildība Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas viņiem kļuvuši zināmi sakarā ar dienesta pienākumu pildīšanu.

Par komercnoslēpuma izpaušanu vainīgais ierēdnis tiek saukts pie likumā noteiktās atbildības. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu lēmumu un rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība 1.

ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam atrast vienkāršas iespēju stratēģijas

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtos lēmumus un rīkojumus var pārsūdzēt mēneša laikā attiecīgās struktūrvienības priekšniekam, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu un lēmumus piedziņas lietās, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā tiesā. Struktūrvienības priekšniekam sūdzība jāizskata un atbilde iesniedzējam jādod viena mēneša laikā. Departamentu direktoru pieņemtos lēmumus, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu un lēmumus piedziņas lietās, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā tiesā, var pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta priekšniekam.

ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam mc laboratorijas iespējas

Pārsūdzēšana neaptur Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa lēmuma izpildi, kā arī šā ierēdņa pienākumu izpildi. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība 1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu nepareizi piedzīto maksājumu summas ir jāatdod maksātājam. Atmaksājamās summas nosaka, ievērojot Latvijas Bankas noteiktās vidējās kredīta likmes attiecīgajā periodā.

Zaudējumus, kas juridiskajai vai fiziskajai personai radušies Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prettiesiskas rīcības rezultātā, atlīdzina no valsts budžeta. Vainīgajam ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam zaudējumi jāatlīdzina likumā noteiktajā kārtībā.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Valsts ieņēmumu dienesta materiālais nodrošinājums 1. Valsts ieņēmumu dienestu finansē no valsts budžeta. Valsts ieņēmumu dienesta darbības attīstīšanai un veicināšanai izmanto 20 procentus no budžetā un speciālajos valsts un pašvaldību ārpusbudžeta fondos pārskaitāmajiem maksājumiem, kuri papildus aprēķināti veikto pārbaužu, revīziju un kontroles darba rezultātā, kā arī 20 procentus no summas, kas ieņemta no konfiscēto preču un citu priekšmetu realizācijas un no iekasētajiem naudas sodiem par juridisko un fizisko interneta fonda ieņēmumi izdarītajiem muitas noteikumu pārkāpumiem.

Šo līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieka apstiprināts nolikums.

Izmaiņas nodokļu regulējumā no gada – iedzīvotāju ienākumu nodokļi (I) - LV portāls

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu apliecības un atšķirības zīmes 1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim ir dienesta apliecība. Muitas iestāžu ierēdņi, pildot dienesta pienākumus, nēsā formas tērpus, kuru nēsāšanas kārtību nosaka Muitas departamenta direktors.

Valsts ieņēmumu dienesta simboli un zīmogs 1. Valsts ieņēmumu dienests ir juridiskā persona; tam ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēlu un dienesta nosaukumu.

ieņēmumi internetā ar atsaukumu maksātājam nopelnīt naudu ar robotiem

Valsts ieņēmumu dienesta rajona republikas pilsētas nodaļa ir juridiskā persona; tai ir zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un nodaļas nosaukumu.

Muitas iestādēm un to rīcībā esošajiem jūras un upju kuģiem ir karogs, bet sauszemes un gaisa transportlīdzekļiem — pazīšanas zīme.

Zíper - Lesbian Short Film

Karogs un pazīšanas zīme ir noteikta Latvijas Muitas kodeksā. Finansu ministrijai līdz Līdz Ar šā likuma spēkā stāšanos likums «Par Latvijas Valsts finansu inspekciju» tiek atzīts par spēku zaudējušu. Noteikumus attiecībā uz likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» izpildi pieņem Ministru kabinets.

Likums Saeimā pieņemts