Ikdienas pakalpojumi

Fonu tirdzniecība

Finanšu datu saraksts un atrunas

Ir iespējams slēgt tiešos darījumus. Šajā tirdzniecības periodā Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi.

fonu tirdzniecība

No — tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Šī informācija, ja tā ir mainījusies, tiek atjaunota nepārtraukti. Izsole nenotiek, ja nav uzdevumu, kuru cenas saskaras. Tirdzniecības sistēma pēc nejaušības principa izvēlas precīzu Tirdzniecības uzsākšanas fonu tirdzniecība laiku, kad tiek savietoti uzdevumi 5 sekunžu laika fonu tirdzniecība no — Uzdevumu grāmatu savietošana tiek veikta pēc sistēmas noteikta nejaušības principa.

fonu tirdzniecība

Pēc uzdevumu savietošanas uzdevumu grāmatas tiek pārvietotas uz Nepārtraukto tirdzniecību. Darījumus var slēgt divos veidos: Kā automātiski savietotos darījumus — pirkšanas un pārdošanas uzdevumus ar savstarpēji atbilstīgām cenām sistēma savieto automātiski pēc sekojošas prioritātes: cena, redzamais apjoms, un ievades laika prioritātes.

Eiropas 15 lielākās ekonomikas 2021. gadā – bagātākās valstis Eiropā

Kā tiešos darījumus — tiešos darījumus biedri slēdz ārpus tirdzniecības sistēmas, tos ievada sistēmā trīs minūšu laikā pēc noslēgšanas.

Tirdzniecības stundu laikā var slēgt standarta tiešos darījumus, kas ir noslēgti atbilstoši vispārējām prasībām attiecībā uz darījuma cenu, darījuma laiku un norēķiniem. Darījumi, kuru apjoms ir zemāks par Bloka darījumu limitu, tiek veikti vidēji svērtā cenu intervāla robežās.

fonu tirdzniecība

Ja vidēji svērtais cenu intervāls nav nosakāms, tad fonu tirdzniecība tiek veikts par cenu, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtību. Šajā tirdzniecības periodā nenotiek uzdevumu automātiska savietošana.

fonu tirdzniecība

Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi. No tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Tirdzniecības sistēma pēc nejaušības principa izvēlas precīzu Tirdzniecības slēgšanas izsoles laiku, kad tiek savietoti uzdevumi 30 sekunžu laika posmā no —