Saimnieciskās darbības veicēji

Faktiskie ienākumi internetā

Saturs

  faktiskie ienākumi internetā tendenču tirdzniecības noteikumi

  Ja esat nolēmis izīrēt vai iznomāt sev piederošu nekustamo īpašumu, atcerieties, ka īpašuma izīrēšana jeb iznomāšana ir saimnieciskā darbība un no faktiskie ienākumi internetā gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Papildu informāciju meklēt šeit. Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu veic minimālās obligātās iemaksas 10 procentu apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam.

  faktiskie ienākumi internetā kā un kur nopelnīt papildus naudu

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša Vienas darbdienas laikā pašnodarbinātais elektroniskās deklarēšanas sistēmā saņem informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

  Ja pašnodarbinātais kurš vienlaikus nav darba ņēmējs prognozē, ka viņa ienākumi nesasniegs eiro ceturksnī, pašnodarbinātais var iesniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās iemaksas faktiskie ienākumi internetā aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

  faktiskie ienākumi internetā kā nopelnīt papildu ienākumus internetā

  Iesniegumu par plānotajiem ienākumiem iesniedz: 1 līdz Apliecinājums iesniedzams brīvā formā EDS, izmantojot EDS sadaļu Sarakste ar VID uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumu; uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus; reizi ceturksnī maksā mikrouzņēmumu nodokli; iesniedz gada ienākumu deklarāciju; reizi ceturksnī maksā mikrouzņēmumu nodokli; Deklarāciju ir jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums kādā no ceturkšņa mēnešiem.

  Pieņemot darbinieku, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un obligātās iemaksas. Video instrukciju kā reģistrēt saimniecisko darbību skatīt šeit īres, nomas līguma kopiju. Ja ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas juridiskām personām un fiziskām personām, kuras šo iznomāto īpašumu izmanto savas saimnieciskās darbības veikšanai, pārsniedz 40 euro gadā, tad ir obligāti jāreģistrējas VID ar Pievienotās vērtības nodokli PVN apliekamo personu reģistrā.

  faktiskie ienākumi internetā opcijas ierobežojumi

  Reģistrē saimniecisko darbību VID Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu Maksā mikrouzņēmumu nodokli Ja ienākumu izmaksā fiziskā vai juridiskā persona Ja ienākumu izmaksā fiziskā persona.