COM___gitaristusesija.lv1_LV_ACT_part1_gitaristusesija.lv

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas tiešsaistes ieņēmumi, Tiešsaistes tirdzniecības milzis 'Amazon' paredz lēnāku izaugsmi - DELFI

Lai to panāktu, mums būs jābūt drosmīgiem un jānovērš ierobežojumi attiecībā uz telesakaru regulējumu, autortiesību un datu aizsardzības regulējumu, radioviļņu pārvaldību un konkurences tiesību piemērošanu dalībvalstīs. Ja to spēsim, mēs varam panākt, ka Eiropas pilsoņi drīz varēs izmantot mobilos tālruņus visā Eiropā, nemaksājot viesabonēšanas maksu.

Kas ir reklāmas vieta? - definīcija no tehopedijas - Audio - 2022

Mēs varam panākt, lai patērētāji savās elektroniskajās ierīcēs varētu piekļūt pakalpojumiem, mūzikai, filmām un sporta pasākumiem jebkurā vietā Eiropā, neskatoties uz robežām. Mēs varam nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai uz visiem uzņēmumiem, kuri piedāvā preces ģeogrāfiskās atrašanās vietas tiešsaistes ieņēmumi pakalpojumus Eiropas Savienībā, attiektos vienādi datu aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi neatkarīgi no servera atrašanās vietas.

Izveidojot savienotu digitālo vienoto tirgu, mēs varam nākamās Komisijas pilnvaru termiņā nodrošināt papildu izaugsmi Eiropā līdz miljardiem eiro, šādā veidā izveidojot simtiem tūkstošiem jaunu darbvietu — it īpaši jauniešiem, kuri meklē darbu, — un aktīvu zināšanu sabiedrību. Lai to panāktu, savu pilnvaru termiņa pirmajos sešos mēnešos plānoju īstenot vērienīgus likumdošanas pasākumus ar mērķi izveidot savienotu digitālo vienoto tirgu, proti, ātri pabeidzot sarunas par kopējiem Eiropas datu aizsardzības noteikumiem, piešķirot vērienu mūsu pašreizējai telesakaru regulējuma reformai, modernizējot autortiesību regulējumu digitālās revolūcijas un patērētāju paradumu izmaiņu kontekstā un modernizējot un vienkāršojot patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē un digitālā vidē.

Tas jādara, vienlaikus cenšoties uzlabot digitālās prasmes un izglītību visās sabiedrības grupās un atvieglot inovatīvu jaunu uzņēmumu izveidošanu.

Kā mājās var nopelnīt labu naudu Klods Junkers 1. Ievads — kāpēc ir vajadzīgs digitālais vienotais tirgus Pasaules ekonomika strauji pievēršas digitalizācijai.

Please wait while your request is being verified...

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas IKT vairs nav atsevišķa nozare, bet pamats visām mūsdienu inovatīvajām ekonomikas sistēmām. Internets un digitālās tehnoloģijas, arvien vairāk integrējoties visās tautsaimniecības nozarēs un sabiedrībā, maina to, kā mēs dzīvojam, strādājam — gan kā indivīdi, gan darījumdarbībā —, un mūsu sabiedrību kopumā. Šīs izmaiņas notiek tik plašā mērogā un lielā ātrumā, ka tās rada milzīgas inovācijas, izaugsmes un nodarbinātības iespējas.

bināro opciju tirdzniecības triks

Taču valsts iestādēm minētās izmaiņas rada sarežģītus politikas jautājumus, kuru risināšanai ir nepieciešama koordinēta ES rīcība. Visas dalībvalstis cīnās ar līdzīgām problēmām, darot to valsts līmenī, kas ir pārāk ierobežots, lai ļautu tām izmantot visas iespējas un atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar šo pārmaiņu procesu.

  1. ES finanses - iate.
  2. Kā nopelnīt naudu ar pārvietojamo māju

Daudzus jautājumus var atrisināt Eiropas līmenī, kur ir nodrošināts atbilstošs satvars. Tāpēc Eiropas Komisija par vienu no tās galvenajām prioritātēm ir noteikusi digitālā vienotā tirgus izveidi.

Digitālais vienotais tirgus ir tirgus, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un kurā indivīdi un uzņēmumi var bez grūtībām piekļūt tiešsaistes darbībām un tās izmantot godīgas konkurences apstākļos, un kur augstā līmenī tiek nodrošināta patērētāju un personas datu aizsardzība neatkarīgi no to valstspiederības vai dzīvesvietas.

Digitālā vienotā tirgus izveide nodrošinās, ka Eiropa saglabās savu pasaules līderes pozīciju digitālajā ekonomikā, palīdzot Eiropas uzņēmumiem augt globāli.

Tu Banco online desde el móvil con CaixaBankNow.

Eiropa ir spējīga ieņemt vadošo lomu pasaules digitālajā ekonomikā, bet šīs spējas pašlaik netiek izmantotas. Eiropas Savienību kavē sadrumstalotība un šķēršļi, kas fiziskajā vienotajā tirgū nepastāv. Digitālās ekonomikas izveide var paplašināt tirgu un veicināt labākus pakalpojumus par labākām cenām, piedāvāt plašāku izvēli un radīt pamatu jaunām darbvietām.

Digitālā vienotā tirgus izveide var radīt apstākļus jaunu uzņēmumu veidošanai un pastāvošo uzņēmumu izaugsmei un peļņu no apjomīgā tirgus, kurā ir vairāk nekā miljoni iedzīvotāju.

Vadlīnijas

Šīs digitālā vienotā tirgus stratēģijas izstrādē piedalījās dalībvalstis, Eiropas Parlaments un ieinteresētās personas. Tā darbosies vairākus gadus, pievēršoties galvenajām savstarpēji saistītām darbībām, kuras veicamas tikai ES ģeogrāfiskās atrašanās vietas tiešsaistes ieņēmumi.

Minētās darbības tika izraudzītas nolūkā Komisijas darbības laikā nodrošināt maksimālo rezultātu, un tās tiks turpmāk izstrādātas saskaņā ar labāka regulējuma principiem. Par katru tiks veikta atbilstīga apspriešana un ietekmes novērtējums.

Latviešu - Angļu valoda vārdnīca

Digitālā vienotā tirgus stratēģija balstīsies uz trim pīlāriem. Patērētājiem un uzņēmumiem labāka piekļuve tiešsaistei visā Eiropā Digitālais vienotais tirgus sniedz uzņēmumiem, jo īpaši uzņēmējiem, jaunas iespējas paplašināt savu darbību visā Eiropā. Tādēļ ir vajadzīga tūlītēja rīcība nolūkā likvidēt pārrobežu tiešsaistes darbību šķēršļus, tostarp novērst atšķirības dalībvalstu līgumtiesībās un autortiesībās un mazināt PVN slogu.

Veidojot patērētāju uzticēšanos pārrobežu tirdzniecībai tiešsaistē, svarīga nozīme ir izdevīgiem un kvalitatīviem pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, kas šobrīd nav pieejami.

tirdzniecības robotu ieguldījums

Viens no stratēģijas mērķiem ir piemērota e-komercijas regulējuma izstrāde un tādas netaisnīgas diskriminācijas novēršana, kas vērsta pret patērētājiem un uzņēmumiem, kad tie mēģina piekļūt saturam vai iegādāties preces un pakalpojumus tiešsaistē ES.

Diskriminācija var izpausties kā valstspiederības, dzīvesvietas vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas ierobežojumi, kas ir pretrunā ES pamatprincipiem. Pārrobežu e-komercijas noteikumi, kuriem patērētāji un uzņēmēji var uzticēties Viens no iemesliem, kāpēc patērētāji un mazie uzņēmumi neiesaistās ciešāk pārrobežu e-komercijā ir tāds, ka šos darījumus reglamentējošie noteikumi var būt sarežģīti, neskaidri un tie var atšķirties starp dalībvalstīm.

Atšķirīgie 28 dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības un līgumtiesību noteikumi attur uzņēmumus no pārrobežu tirdzniecības un liedz patērētājiem gūt labumu no konkurētspējīgākajiem piedāvājumiem un no plašā tiešsaistes piedāvājuma spektra.

VID pirmdien rīkos tiešsaistes semināru par izmaiņām pasta sūtījumu saņemšanā no 1.jūlija

Vienotā tirgū uzņēmumiem būtu jābūt iespējai pārvaldīt savus tirdzniecības darījumus saskaņā ar vienotiem noteikumiem. Attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē daži patērētāju tiesību un līgumtiesību aspekti jau ir pilnībā saskaņoti piemēram, informācija, kas jāsniedz patērētājiem pirms līguma noslēgšanas, kā arī noteikumi, ģeogrāfiskās atrašanās vietas tiešsaistes ieņēmumi reglamentē viņu tiesības atteikties no darījuma, ja tie pārdomā.

jq opcijas binārās opcijas

Tomēr uz citiem līguma aspektiem piemēram, kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pieejami, ja materiālā prece neatbilst līgumā noteiktajai attiecas ES noteikumi, kas paredz tikai minimālu saskaņošanu, ar iespēju dalībvalstīm to pastiprināt.

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem par tiešsaistē iegādātājām precēm, kuru digitālais saturs ir bojāts piemēram, e-grāmatasspeciāli ES noteikumi nepastāv vispār, un tikai daži valsts noteikumi reglamentē šādus gadījumus. Vienkāršoti un mūsdienīgi tiešsaistes un digitālo pārrobežu pirkumu noteikumi iedrošinās vairāk uzņēmumu iesaistīties pārrobežu tirdzniecībā tiešsaistē un palielinās patērētāju uzticēšanos pārrobežu e-komercijai.

Nolūkā nodrošināt piemērotus apstākļus pārrobežu e-komercijas attīstībai Komisija, kā norādīts tās

kā nopelnīt naudu, ja vecāks par 40 gadiem