“Latvijas Vēstnesis” aicina izmantot attālinātos pakalpojumus un e-iespējas.

E iespējas

e iespējas

Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem? Ikdienā, strādājot savā saimniecībā, lauku uzņēmējam ir maz laika, lai veiktu dažādus administratīvos darbus, piemēram, nodotu dažādas atskaites un deklarācijas, pieteiktos atbalsta pasākumiem u.

e iespējas

Turklāt, ņemot vērā lauksaimnieka ikdienas darba ritmu, ir samērā grūti atrast laiku, e iespējas klātienē apmeklētu katru iestādi, jo visbiežāk iestāžu darba laiks sakrīt ar to diennakts daļu, ko lauku uzņēmējs pavada strādājot uz lauka, kūtī, vai mežā. Kādas tad e-iespējas valsts piedāvā lauku uzņēmējiem?

LFL podkāsts. Maiņas darījumu baumas un playoff bilde grupās.

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, iestādes portālā norādītais autentifikācijas rīks. Neskaidrību gadījumā, turpat klātienē iespējams konsultēties ar VID pārstāvjiem par deklarāciju aizpildīšanu.

Informāciju par semināru norises e iespējas un vietām var apskatīt VID tīmekļa vietnē. Šāda pārskatu aizpildīšanas sistēma ir ērta, jo nav jāaizpilda un jāiesniedz papīra veidlapas.

e iespējas

Turklāt, šī sistēma ļauj aizpildīt pārskatu pa daļām, saglabājot ievadītos datus, izdarīt labojumus, kā arī aplūkot iepriekš iesniegto informāciju.

Lai bruto segumu aprēķinus izmantotu savā saimniecībā, ir jāņem vērā tajā izmantotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

e iespējas

Sistēma katru gadu tiek attīstīta un rodas iespējas arvien jaunu notikumu paziņošanai, kas atvieglo darbu dzīvnieku īpašniekiem. Nav jāpilda papīra veidlapas tirdzniecības bināru atsauksmes jāsūta uz Datu centru informācijas ievadei, uztraucoties, vai informācija tiks saņemta un apstrādāta savlaicīgi.

e iespējas

Šobrīd sistēma ļauj elektroniski paziņot dzīvnieku pārvietošanu, atnešanos, apzīmēšanu, nobeigšanos, kā arī aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē.