Google AdSense – pelniet naudu, izmantojot savu vietni peļņas gūšanai

Darbā netiek nopelnīta nauda. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Saturs

  Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

  darbā netiek nopelnīta nauda

  Tā kā šī nauda tiek maksāta no darba algai paredzētiem līdzekļiem, tā tiek aplikta ar sociālās apdrošināšanas iemaksām. Turpretī slimības pabalsts no Man jautā, kādēļ darba vietas grāmatvedis, aprēķinot slimības naudu pret iesniegto darbnespējas lapu A, izmanto iepriekšējo divu kalendāro mēnešu izpeļņu tieši pirms mēneša, kad iestājusies darbnespēja, bet iesniedzot darbnespējas lapu B rajona sociālās apdrošināšanas pārvaldē, slimības pabalsta aprēķinam tiek izmantota darbā netiek nopelnīta nauda ar viena mēneša atkāpi.

  darbā netiek nopelnīta nauda

  Uz šiem jautājumiem atbildi sniedz LR Ministru kabineta Šo noteikumu 6. Vidējo izpeļņu šajā gadījumā aprēķina Latvijas Darba likumu kodeksa Šeit vēl jāpiezīmē, ja darbinieks vienlaicīgi strādā divās darba vietās, ārstniecības iestāde viņam slimības gadījumā izsniedz divas vienādas darbnespējas lapas A, un katrs darba devējs izmaksā viņam slimības naudu no saviem līdzekļiem, nevis kā tas bija līdz Ja darbinieks slimo ilgāk nekā 14 kalendāra dienas, ar Slimības pabalstu aprēķina no darbinieka personiskajā kontā reģistrētajiem darba ienākumiem, no kuriem ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

  darbā netiek nopelnīta nauda

  Ministru kabineta noteikumu nr. Tā kā darba devējs par saviem algotiem darbiniekiem ikmēneša ziņojumu par sociālās apdrošināšanas maksājumiem iesniedz sociālās apdrošināšanas pārvaldē no Piemēram: darbinieks bija 20 kalendāra dienas slims, un ārstniecības iestāde izsniedza viņam divas darbnespējas lapas — A lapu par periodu no Darbinieka izpeļņa Darba darbā netiek nopelnīta nauda viņam aprēķinās slimības naudu par kavētām darba dienām, par pamatu ņemot viņa izpeļņu novembra un decembra mēnešos, bet sociālās apdrošināšanas pārvalde viņam aprēķinās slimības pabalstu par visām kalendāra dienām, par pamatu ņemot oktobra un novembra mēnešu darba ienākumus, kuri reģistrēti viņa personīgajā kontā, jo ziņas par šī cilvēka darba ienākumiem decembra mēnesī vēl nav saņemtas un ievadītas datorā.

  Darbnespējas lapas A aprēķins par periodu no No ceturtās slimības dienas 8. Slimības naudas kopsumma Ls 48, Darbnespējas lapas B aprēķins par periodu no Foto: Atis Ieviņš.

  Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām darbiniekiem piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā. Latvijas Banka, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības ciklu, ievēro arī solidaritātes principu un ekonomiskās izaugsmes laikā atlīdzību var pārskatīt, to paaugstinot, bet recesijas laikā atlīdzību samazina solidāri ar citām valsts institūcijām. Citas šā likuma normas attiecībā uz minētajām kapitālsabiedrībām piemēro citos likumos noteiktajos gadījumos un apjomā. Šā likuma normas, kas attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām, piemērojamas arī kapitālsabiedrībām, ciktāl tajās nodarbinātas šā panta otrajā daļā minētās personas.